Lyrics by Albums-13

 • Kaniyan (2017)
 • .
 • Kankan (2017)
 • .
 • Kanoon (2016)
 • .
 • Kanpuri Asla (2017)
 • .
 • Kanta Bai (2019)
 • .
 • Kar Kirpa Meri Maa (2016)
 • .
 • Kar Sabar (2016)
 • .
 • Karha Vs Kangana (2016)
 • .
 • Karma (2017)
 • .
 • Karma Da Gedh (2017)
 • .
 • Karma Nu (2017)
 • .
 • Karmawali (2016)
 • .
 • Karwa Chauth (2016)
 • .