• Khwab (1998)
 • .
 • Khwab Basera (2010)
 • .
 • Khwab Tumhare (2005)
 • .
 • Khwahish (2017)
 • .
 • Khwahishein (2008)
 • .
 • Khwaishein
 • .
 • Khyaal – Mandeep Athwal (2017)
 • .
 • Khyaal (2017)
 • .
 • Ki Bas
 • .
 • Ki Chahida (2018)
 • .
 • Ki Kahungi (2017)
 • .
 • Ki Kareeye (2017)
 • .
 • Ki Kehna (2019)
 • .
See also  Lyrics by Albums-5