रिमझिम उतारू थारी आरती रामदेवजी आरती लिरिक्स

रिमझिम उतारू थारी आरती,

दोहा – ीलो घोडो नवलखो,
मोत्या जडी लगाम,
घोडे चढिया रामदेव,
रूनीचा रो श्याम

बाबा राम रणुजे वाला,
गल बीच मोतीयन की माला,
हाथ लिए हो भाला,
रिमझिम उतारू थारी आरती,
ओ बाबा रिमझिम उतारू थारी आरती।।

घिरत मिठाई थारे चढे चूरमा,
धूपा री महकार पडे,
वीणा रे तन्दुरा थारे नोपत बाजे,
झालर री झनकार पडे,
माता मैणादे रा लाला,
लीले घोडलीये वाला,
भगता रा हो रखवाला
रिमझिम उतारूँ थारी आरती,
ओ बाबा रिमझिम उतारू थारी आरती।।

गंगा ने जमुना बहे सरस्वती,
रामदेव बाबो स्नान करे,
दूरा देशारा थारे आवे यात्री,
दरगाह रे आगे निवन करे,
ओ माता मैणादे रा लाला,
लीले घोडलीये वाला,
भगता रा हो रखवाला
रिमझिम उतारूँ थारी आरती,
ओ बाबा रिमझिम उतारू थारी आरती।।

आंधलीया ने आँखीया देवे,
पांगलीया ने पाँव जी,
कोढिया रो कोढ मिटावे,
रूनीचा रो श्याम जी,
ओ माता मैणादे रा लाला,
लीले घोडलीये वाला,
भगता रा हो रखवाला
रिमझिम उतारूँ थारी आरती,
ओ बाबा रिमझिम उतारू थारी आरती।।

हरि रे चरनो मे भाटी हरजी बोल्या,
नवखंड मे निशान धुरे,
चार खूट ओर चौदह भुवन मे,
धणीया थारी कलम फिरे,
ओ माता मैणादे रा लाला,
लीले घोडलीये वाला,
भगता रा हो रखवाला
रिमझिम उतारूँ थारी आरती,
ओ बाबा रिमझिम उतारू थारी आरती।।

लाछा सुगणा करे आरती,
हरजी चंवर ढुलावे जी,
भाव भक्ति सु जो कोई ध्यावे,
मनवांछित फल पावे जी,
ओ माता मैणादे रा लाला,
लीले घोडलीये वाला,
भगता रा हो रखवाला
रिमझिम उतारूँ थारी आरती,
ओ बाबा रिमझिम उतारू थारी आरती।।

ओ बाबा राम रणुजे वाला,
गल बीच मोतीयन की माला,
हाथ लिए हो भाला,
रिमझिम उतारू थारी आरती,
ओ बाबा रिमझिम उतारू थारी आरती।।,

Leave a Reply