शिव पंचाक्षर स्तोत्र नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय लिरिक्स

शिव पंचाक्षर स्तोत्र,

नागेन्द्रहाराय त्रिोचनाय,
भस्माङ्गरागाय महेश्वराय,
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय,
तस्मै नकाराय नम: शिवाय

मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय,
नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय,
मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय,
तस्मै मकाराय नम: शिवाय।।

शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द,
सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय,
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय,
तस्मै शिकाराय नम: शिवाय।।

वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य,
मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय,
चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय,
तस्मै वकाराय नम: शिवाय।।

यक्षस्वरूपाय जटाधराय,
पिनाकहस्ताय सनातनाय,
दिव्याय देवाय दिगम्बराय,
तस्मै यकाराय नम: शिवाय।।

पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं य: पठेच्छिवसन्निधौ,
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते।।

Leave a Reply