अगडबम महादेव लेहरी रे डोकरा भोलानाथ लेहरी

अगडबम महादेव लेहरी रे डोकरा,
भोलानाथ लेहरी,
अरे जटा मुकट मे गंगा बिराजे,
बंशी बाजे गहरी।।

एजी राम ने लक्ष्मण जी दोनो,
राग भीन छेडी,
अरे राम ने लक्ष्मण जी दोनों,
राग भीन छेडी डोकरा,
राग भीन छेडी,
अरे हनुमान सपायक बनगिया,
अरे हनुमान सपायक बनगिया,
अरे लंका ने जाली,
अगड़बम महादेंव लेहरी रे डोकरा,
भोलानाथ लेहरी,
अरे जटा मुकट मे गंगा बिराजे,
बंशी बाजे गहरी।।

एजी आक ने धतुरा बाबो,
बैशाखीया गेरी,
अरे आक ने धतुरा बाबो,
बैशाखीया गेरी डोकरा,
बैशाखीया गेरी,
अरे भर भर प्याला पार्वता पावे,
अरे भर भर प्याला पार्वता पावे,
बम बम लेहरी डोकरा,
भोलानाथ लेहरी,
अगड़बम महादेंव लेहरी रे डोकरा,
भोलानाथ लेहरी,
अरे जटा मुकट मे गंगा बिराजे,
बंशी बाजे गहरी।।

अरे अगमबम सिवरे बगमबम सिवरे,
रूद्र माल फेरी,
अरे अगमबम सिवरे बगमबम सिवरे,
रूद्र माल फेरी डोकरा,
रूद्र माल फेरी,
अरे नान्दीये असवार बाबो,
अरे नान्दीये असवार बाबो,
तीन लोक लेहरी डोकरा,
भोलानाथ लेहरी,
अगड़बम महादेंव लेहरी रे डोकरा,
भोलानाथ लेहरी,
अरे जटा मुकट मे गंगा बिराजे,
बंशी बाजे गहरी।।

तीन लोक ओर चौदह भुवन मे,
है माया तेरी डोकरा,
अरे तीन लोक ओर चौदह भुवन मे,
है माया तेरी डोकरा,
है माया तेरी,
अरे हेमनाथ वैरागी बोले,
अरे हेमनाथ वैरागी बोले,
लाज राख मारी डोकरा,
भोलानाथ लेहरी,
अगड़बम महादेंव लेहरी रे डोकरा,
भोलानाथ लेहरी,
अरे जटा मुकट मे गंगा बिराजे,
बंशी बाजे गहरी।।

अगडबम महादेव लेहरी रे डोकरा,
भोलानाथ लेहरी,
अरे जटा मुकट मे गंगा बिराजे,
बंशी बाजे गहरी।।

Leave a Reply