अरे जोधा सल्पो लाव रे जोधा सल्पो लाव

अरे जोधा सल्पो लाव रे,
जोधा सल्पो लाव,
बेठोडी सभा में सल्पो,
लाव जे रे हा।।

अरे जोबन रा दिन चार रे,
अरे बाद में बुढापो,
दोरो आवियो रे हा,
अरे जोंधा सल्पो लाव रे,
जोंधा सल्पो लाव।।

अरे ताजो बाती लाव रे,
सापी भिगोयन लाव,
इन ताजा रे माथे सल्पो पारखे रे हा,
अरे थापी रे मारेने,
तम्बाकू गाल दे रे हा,
अरे जोंधा सल्पो लाव रे,
जोंधा सल्पो लाव।।

अरे रंग री जाजम ढाल रे,
अरे बेठोडी सभा में सल्पो,
बालजे रे हा,
अरे जोंधा सल्पो लाव रे,
जोंधा सल्पो लाव।।

अरे भाई बंधु ने बुलाव रे,
सगा समंधी बुलाव,
अरे बेठोडी सभा में सल्पो,
लाव जे रे हा,
अरे जोंधा सल्पो लाव रे,
जोंधा सल्पो लाव।।

अरे मनवारो भले भाल रे,
अरे बेठोडी सभा में अमल,
गालजे रे हा,
अरे जोंधा सल्पो लाव रे,
जोंधा सल्पो लाव।।

अरे चाय बनाई लाव रे,
अरे एवड घर मे गाल रे,
सांझ पडीयो ने एवड,
पाल जे रे हा,
अरे जोंधा सल्पो लाव रे,
जोंधा सल्पो लाव।।

अरे जोधा सल्पो लाव रे,
जोधा सल्पो लाव,
बेठोडी सभा में सल्पो,
लाव जे रे हा।।

राजस्थानी भजन अरे जोधा सल्पो लाव रे जोधा सल्पो लाव

Leave a Reply