आज मारो भाग जागो सतगुरु आया पावणा भजन | aaj maro bhag jago bhajan lyrics

॥ दोहा ॥
गुरु सो ज्ञान जु लीजिये, सीस दीजये दान।
बहुतक भोंदू बहि गये सखि जीव अभिमान॥

आज म्हारो भाग जागो ,
भलो उगो भांण रे ।
संत आया पावणा ,
म्हारा चूकिया जम डाण रे ।।
आज म्हारो ….

संत आया आनंद छाया ,
आंगणिये घमसान रे ।
ज्ञान गोला छूटण लाग्या ,
टूटी कुल री काण रे ॥
आज म्हारो ….

शब्द सुणिया भला बणिया ,
आ गयो आपाण रे ।
कर्म भरम विकार भागा ,
तीर मारया ताण रे ॥
आज म्हारो ….

अधर मेड़ी उलट पेड़ी ,
ज्यारी पड़ गई जाण रे ।
झिलमिल दीदार दरस्या ,
काई करूँ बखाण रे ।
आज म्हारो ….

कहां आना कहां जाना ,
मिट गयी खेंचाताण रे।
गुरु शरणे सिमरथ बोले ,
बैठो मौजा भांण रे ॥
आज म्हारो ….

dhul singh kadiwal bhajan video

आज मारो भाग जागो सतगुरु आया पावणा aaj maro bhag jago, dhul singh kadiwal bhajan सतगुरु महिमा भजन gurudev bhajan lyrics
भजन :- आज मारो भाग जागो भलो उगो
गायक:- धूल सिंह कड़ीवाल

Leave a Reply