आवणो पड़ेला माताजी आवणो पड़ेला भजन लिरिक्स

आवणो पड़ेला माताजी आवणो पड़ेला,

दोहा – भेरू लाजो साथ में,
ने चौसठ जोगनीया साथ,
रमवा आओ आंगने,
मारी जगदम्बा मम मात।

सुन्धा भाकर ती सुन्धा माताजी पधारो,
लटीयाला भेरू ने संग मे लावना पडेला जी,
लटीयाला भेरू ने संग मे लावना पडेला,
आज री भगती मे दर्शन देवना पडेला,
आवणो पडेला माताजी आवणो पडेला,
भगती मे दर्शन मैया देवना पडेला।।

अरे नगर नाडोल माता आशापुरा आवो,
नगर नाडोल माता आशापुरा आवो,
मुछाला भेरू ने संग मे लावना पडेला,
मुछाला भेरू ने संग मे लावना पडेला,
आज री जागण मे मैया आवणो पडेला,
भगता ने दर्शन मैया देवना पडेला,
भगता रा कारज मैया सारना पडेला।।

नगर सादडी री माता ब्राह्मणी पधारो,
नगर सादडी री माता ब्राह्मणी पधारो,
सोनाला खेतल ने संग मे लावना पडेला,
सोनाला भेरू ने संग मे लावना पडेला,
आज री भगती मे दर्शन देवना पडेला,
भगतो रा कारज मैया सारना पडेला,
आज री भगती मे मैया आवणो पडेला।।

नागाणा धनीयाणी माता नागणेच्या आवो,
नागाणा धनीयाणी माता नागणेच्या आवो,
मंडोवर भेरू ने संग मे लावना पडेला,
मंडोवर भेरू ने संग मे लावना पडेला,
आज री भगती मे दर्शन देवना पडेला,
आवणो पडेला मैया आवणो पडेला,
भगता ने दर्शन मैया देवना पडेला।।

मुण्डारा धनीयाणी माता चामुण्डा जी आवो,
मुण्डारा धनीयाणी माता चामुण्डा जी आवो,
ए काला गोरा भेरू ने संग मे लावना पडेला,
काला गोरा भेरू ने संग मे लावना पडेला,
आज री भगती मे दर्शन देवना पडेला,
आवणो पडेला माताजी आवणो पडेला,
आज री भगती मे मैया आवणो पडेला।।

ए माली रे रमेश मैया भजन सुनावे,
माली रमेश माताजी रा भजन सुनावे,
ए भगता ने दर्शन मैया देवना पडेला,
शरणो मे भगतो ने होरा राखना पडेला,
आज री भगती मे दर्शन देवना पडेला,
आवणो पडेला माताजी आवणो पडेला,
आज री जागण मे मैया आवणो पडेला।।

सुन्धा भाकर ती सुन्धा माताजी पधारो,
लटीयाला भेरू ने संग मे लावना पडेला जी,
लटीयाला भेरू ने संग मे लावना पडेला,
आज री भगती मे दर्शन देवना पडेला,
आवणो पड़ेला माताजी आवणो पड़ेला,
भगती मे दर्शन मैया देवना पडेला।।

Leave a Reply