उमेदा माने लागी सा bhajan lyrics in Hindi

उमेदा माने लागी सा ,सतगुरु मिलबा की। २
सतगुरु मिलबा की ,सतसाहब मिलबा की। २
उमेदा माने लागी सा ,सतगुरु मिलबा की।

सरिया दे ने लागी उमेदा ,आव पकाबा की। २
साँवरिया ने लागी उमेदा ,बच्या बचाबा की। २
उमेदा माने लागी। …..

मीरा बाई ने लागी उमेदा ,जहर पीबा की।
सांवरिया ने लागी उमेदा ,अमृत करबा की।
उमेदा माने लागी। …..

नरसी भक्त ने लागी उमेदा ,माया लुटाबा की।
सांवरिया ने लागी उमेदा ,मायरो भरबा की।
उमेदा माने लागी। …..

धन्ना भक्त ने लागी उमेदा ,खेती करबा की।
सांवरिया ने लागी उमेदा ,मोती पकाबा की।
उमेदा माने लागी। …..

रूपा बाई ने लागी उमेदा ,संता सु मिलबा की।
सांवरिया ने लागी उमेदा ,बाग़ लगाबा की।
उमेदा माने लागी। …..

उमेदा माने लागी सा ,सतगुरु मिलबा की।
सतगुरु मिलबा की ,सतसाहब मिलबा की। २
उमेदा माने लागी सा ,सतगुरु मिलबा की।

उमेदा माने लागी सा bhajan Video
भजन :- उमेदी माने लागी सतगुरु मिलबा
गायक :- शिव नाथ योगी

Leave a Reply