ऊबा रेजो मोमाजी वाला घोडा आवे

ऊबा रेजो मोमाजी वाला घोडा आवे,
ओ उबा रेजो मोमाजी वाला घोडला आवे,
अरे घोडे रे असवारी,
उज्जैनी वीर आवे,
अरे घोडे रे चढीयो रा,
किरवारा वीर आवे,
अरे परिहारी नाडी पे,
थोरो मेलो लागे,
उबा रेजो मोमाजी वाला घोडा आवे।।

ए मारे उज्जैनी वीरों भारी मेलो लागे,
अरे मारे किरवा वीरो रो भारी मेलो लागे,
अरे परिहारी नाडी पे,
थोरो मेलो लागे,
अरे दूरा दूरा सु थाके दर्शन आवे,
अलगा नेडा रा भगत दर्शन ने आवे,
उबा रेजो मोमाजी वाला घोडा आवे।।

ए भमर भालो वनो रे हाथ सोवे,
अरे भमर भालो वनो रे हाथ सोवे,
अरे कमर में सिरोही तलवार सोवे,
अरे कमर में सिरोही तलवार सोवे,
उबा रेजो मोमाजी वाला घोडा आवे।।

ए मोमाजी चैत्र री तेरस रो,
थोरे जमलो जागे,
अरे तेरस चौदस रो,
थोरे जमलो जागे,
अरे भगत घनेरा थारे चरने आवे,
भगत घनेरा थारे चरने आवे,
उबा रेजो मोमाजी वाला घोडा आवे।।

ए श्री रिद्धि सिद्धी साउण्ड,
मायने महीमा गावा,
श्री रिद्धि सिद्धी साउण्ड,
मायने महीमा गावा,
अरे दास कन्हैयो थारे चरने गावे,
अरे दास कन्हैयो थारे चरने आवे,
उबा रेजो मोमाजी वाला घोडा आवे।।

ऊबा रेजो मोमाजी वाला घोडा आवे,
ओ उबा रेजो मोमाजी वाला घोडला आवे,
अरे घोडे रे असवारी,
उज्जैनी वीर आवे,
अरे घोडे रे चढीयो रा,
किरवारा वीर आवे,
अरे परिहारी नाडी पे,
थोरो मेलो लागे,
उबा रेजो मोमाजी वाला घोडा आवे।।

राजस्थानी भजन ऊबा रेजो मोमाजी वाला घोडा आवे

Leave a Reply