कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी Bhajan Hindi Lyrics

Bhai re मत दीज्यो ,मावड़ली ने दोष। कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी। २।

o भाई रे एक माता रे पुत्र चार ,चारा री करणी न्यारी न्यारी।
ओ भाई रे पहलो तो राजा रे दरबार ,दूजोडो खीरा बालड़।
भाई रे तीजो बजारा रो हाथ ,चोथोड़ो फेरे भूणिया।
मत दीज्यो। ….

Bhai re एक माटी रा बर्तन चार ,चारा री करणी न्यारी न्यारी।
o भाई रे पहला में भरयोड़ी भिलोय ,दूजोडो मसाणा चालियो।
भाई रे तीजो पनिहारियाँ शीश ,चोथोड़ो मृद भांड।
मत दीज्यो। ….

o bhai रे एक गव रे बछड़ा चार ,चारा री करणी न्यारी न्यारी।
o भाई रे पहलो सूरज रो सांड ,दूजोडो शिव रो नांदियो।
bhai रे तीजो गाणी वालो बेल ,चोथोड़ो बिणजारे लागियो।
मत दीज्यो। ….

oh भाई रे एक बेल रे तुम्बा चार ,चारा री करणी न्यारी न्यारी।
o bhai रे पहलो सतगुरु जी रे हाथ ,दूजोडो जल जमुना भरियो।
भाई रे तिजोड़ो तुम्ब्ड़ा री बिण ,चोथोड़ो भिक्षा माँगियो।
ओ भाई रे कह गया दास कबीर ,कर्मो रा भर मत दो।
मत दीज्यो। ….

oh भाई रे मत दीज्यो ,मावड़ली ने दोष। कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी। २।

कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी Bhajan Video
भजन :- कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी
गायक :- अनिल नागौरी

Leave a Reply