कान्हा मत मारे कांकरीया मारी फूटे गागरल्या लिरिक्स

कान्हा मत मारे कांकरीया,

फूटे गागर्या रे कान,
भोला फूटे गागरल्या,
अरे फूटें गागरल्या रे कान,
भोला फूटे गागरल्या,
ए कान्हा मत मारे कांकरिया,
मारी फूटे गागरल्या,
कानजी मत मारे कांकरिया,
मारी फूटे गागरल्या

अरे फूटें गागरल्या रे कान,
भोला फूटे गागरल्या,
अरे धीरे धीरे कांकरिया,
होले होले कांकरिया,
धीरे धीरे कांकरिया कांकरिया,
होले होले कांकरिया मत मारो,
मटकीया फुट जावेली,
धीरे धीरे कांकरिया मत मारो,
मटकीया फुट जावेली।।

अरे सरवर पानी कान भोला,
सरवर पानी मै गई मारे,
सिर पर गागरल्या,
कान भोला सिर पर गागरल्या,
कानुडा सिर पर गागरल्या,
ए सामी मिलीयो कवर कानुडो,
सामी मिलीयो कवर कानुडो,
आगी लाजरल्या,
धीरे धीरे कांकरिया,
होले होले कांकरिया मत मारो,
मारी फूटे गागरल्या।।

अरे वृन्दावन री कुंज गली में,
बाजे बासुरीया,
अरे वृन्दावन री कुंज गली में,
बाजे बासुरीया,
कान भोला बाजे बासुरीया,
अररर बाजे बासुरीया,
ए बासुरी रा लाग्या फेरवा,
बासुरी रा लाग्या फेरवा,
उडगी निन्दडल्या,
धीरे धीरे कांकरिया मत मारो,
मारी फूटे गागरल्या।।

अरे आमी सामी सावरा,
आमी सामी महल मालीया,
बीच में भीतडल्या,
कान भोला बीच में भीतडल्या,
अरे दर्न कैसे पावु सावरा,
दर्शन कैसे पावु सावरा,
आडी भीतडल्या,
कान्हा मत मारो कांकरिया,
मारी फुटे गागरल्या।।

अरे मोहन आया पावना,
मै रांदू खीचडल्या,
मोहन आया पावना,
मै रांदू खीचडल्या,
अरे मीरा केवे प्रभु गिरधर नागर,
मीरा केवे प्रभु गिरधर नागर,
आदू प्रीतडल्या,
मीरा केवे प्रभु गिरधर नागर,
आदू प्रीतडल्या,
कान्हा मत मारो कांकरिया,
मारी फुटे गागरल्या।।

फूटे गागरल्या रे कान,
भोला फूटे गागरल्या,
अरे फूटें गागरल्या रे कान,
भोला फूटे गागरल्या,
ए कान्हा मत मारे कांकरीया,
मारी फूटे गागरल्या,
कानजी मत मारे कांकरिया,
मारी फूटे गागरल्या।।

Leave a Reply