कान्हो बैठो कदम की डालीया रे कृष्ण भजन लिरिक्स

कान्हो बैठो कदम की डाीया रे,
ओ तो बंसरी बजावे दे दे तालियांं रे,
कान्हा बैठो कदम की डालीया रे

आओ रे कानुडा आपा बागा में चाला,
थे तो चंपो न मेतो डालीया रे,
कान्हों बैठो कदम की डालीया रे,
ओ तो बंसरी बजावे दे दे तालियांं रे,
कान्हों बैठो कदम की डालीया रे।।

आओ रे कानुडा आपा सरवर चला,
थे गड़लो मे इढुणीया रे,
कान्हों बैठो कदम की डालीया रे,
ओ तो बंसरी बजावे दे दे तालियांं रे,
कान्हों बैठो कदम की डालीया रे।।

आओ रे कानुडा आपा रसोड़ा मे चाला,
थे जीमो मे जीमाणीया रे,
कान्हों बैठो कदम की डालीया रे,
ओ तो बंसरी बजावे दे दे तालियांं रे,
कान्हों बैठो कदम की डालीया रे।।

थेतो रे कानुडा देखो राधा मन बसिया,
थे जीजा में सालीया रे,
कान्हों बैठो कदम की डालीया रे,
ओ तो बंसरी बजावे दे दे तालियांं रे,
कान्हों बैठो कदम की डालीया रे।।

थेतो रे कानुडा देखो सब मन बसिया,
थे जीता मे हारीया रे,
कान्हों बैठो कदम की डालीया रे,
ओ तो बंसरी बजावे दे दे तालियांं रे,
कान्हों बैठो कदम की डालीया रे।।

कान्हो बैठो कदम की डालीया रे,
ओ तो बंसरी बजावे दे दे तालियांं रे,
कान्हा बैठो कदम की डालीया रे।।

राजस्थानी भजन कान्हो बैठो कदम की डालीया रे कृष्ण भजन लिरिक्स

Leave a Reply