केसर बरसे रे बिलाड़ा आईमाता रे दरबार

केसर बरसे रे बिाड़ा,
आईमाता रे दरबार,
अरे आईजी रे दरबार,
मारे आईजी रे दरबार,
केसर बरसें रे बिलाड़ा,
आईमाता रे दरबार

अरे अम्बापुर सु आया आईजी,
नारलाई मे आया,
अरे अम्बापुर सु आया आईजी,
नारलाई मे आया,
अरे नारलाई मे अधर िला,
मारा आईजी है लाया,
अरे जोता जागे रे,
अरे जोता जागे रे,
बिलाड़ा आईमाता रे दरबार।।

अरे नारलाई सु चाल्या आईजी,
डायलाणा मे आया,
अरे नारलाई सु चाल्या आईजी,
डायलाणा मे आया,
अरे डायलाणा मे हलीया रो,
बडलो बनाया,
अरे छाया करदी रे बिलाड़ा,
आईमाता जी आप,
अरे केसर बरसें रे बिलाड़ा,
आईमाता रे दरबार।।

अरे डायलाणा सु चाल्या माताजी,
भेसाणा मे आया,
अरे भैसो रा थे पत्थर बनाया,
चमत्कार दिखाया,
अरे दर्शन किना रे,
अरे दर्शन किना रे,
आईजी इन भैसाणा रे माय,
आईजी बिलाड़ा रे माय,
केसर बरसें रे बिलाड़ा,
आईमाता रे दरबार।।

अरे भगत मंडली थारे चरनो मे गावे,
चरना शिश निवावे,
अरे भगत मंडली थारे चरनो मे गावे,
चरना शिश निवावे,
अरे लाज राखजो आईजी,
थारे चरना रे माय,
अरे केसर बरसें रे बिलाड़ा,
आईमाता रे दरबार।।

केसर बरसे रे बिलाड़ा,
आईमाता रे दरबार,
अरे आईजी रे दरबार,
मारे आईजी रे दरबार,
केसर बरसें रे बिलाड़ा,
आईमाता रे दरबार।।

राजस्थानी भजन केसर बरसे रे बिलाड़ा आईमाता रे दरबार

Leave a Reply