गाँव रूनीचो सोवनो ए पाला आवे नर नार धणीया भजन लिरिक्स

गाँव रूनीचो सोवनो ए पाला आवे नर नार धणीया भजन लिरिक्स
Ganv Runicho Sovno Re · Prakash Mali
Ganv Runicho Sovno Re
Raja Mordhwaj
℗ N.K.Music & Studio Pvt Ltd

गाँव रूनीचो सोवनो,
ए पाला आवे नर नार धणीया,
गाँव रूणिचो सोवनो रे ओ,
पाला आवे नर नार धणीया,
गाँव रूणिचो सोवनो रे।।

ओ धणीया मन्दिर बनीयो मोवनो,
ओ धणीया मन्दिर बनीयो मोवनो,
ए शोभा अपरम्पार धणीया,
मन्दिर बनीयो मोवनो रे,
ए शोभा अपरम्पार धणीया,
मन्दिर बनीयो मोवनो रे,
ओ धणीया गाँव बिठुजा सोवनो,
पाला आवे नर नार,
धणीया गाँव रूणिचो सोवनो रे।।

ओ धणीया ध्वजा फरूके देवरे,
ओ धणीया ध्वजा फरूके देवरे,
ए कोई ऊंचे उडे असमान,
धणीया ध्वजा फरूके देवरे रे,
ए कोई ऊंचे उडे असमान धणीया,
ध्वजा फरूके देवरे रे,
ओ धणीया गाँव रूनीचों सोवनो,
पाला आवे नर नार धणीया,
गाँव रूणिचो सोवनो रे।।

ओ धणीया लीलो घोडो नवलखो,
ओ धणीया लीलो घोडो नवलखो,
ए मोत्या जडी रे लगाम,
धणीया लीलो घोडो नवलखो रे,
ए ज्यारे मोत्या जडी रे लगाम,
धणीया लीलो घोडो नवलखो रे,
ओ कवरा गाँव रूनीचो सोवनो,
पाला आवे नर नार धणीया,
गाँव रूणिचो सोवनो रे।।

ओ धणीया हरजी भाटी री विनती,
ओ धणीया हरजी भाटी री विनती,
अरे प्रकाश चरनो रे माय,
धणीया हरजी भाटी री विनती रे,
ओतो प्रेम चरनो रे माय,
धणीया हरजी भाटी री विनती रे।।

गाँव रूनीचो रूणिचो,
ए पाला आवे नर नार धणीया,
गाँव रूनीचो सोवनो रे ओ,
पाला आवे नर नार धणीया,
गाँव रूणिचो सोवनो रे।।

Watch Video song of गाँव रूनीचो सोवनो ए पाला आवे नर नार धणीया भजन लिरिक्स

Leave a Reply