गाजण माता लियो अवतार धर्मधारी रे माय

गाजण माता लियो अवतार,
गाजण माता लियों अवतार,
धर्मधारी रे माय,
धर्मधारी रे माय,
ओ आयी आयी भगतो रे द्वार,
मैया आयी भगतो रे द्वार,
धर्मधारी रे माय,
धर्मधारी रे माय,
गाजण माता लियों अवतार।।

भाकर फोड़ भवानी,
गाजण माँ पधारीया,
ओ भाकर फोड़ भवानी,
गाजण माँ पधारीया,
ओ दर्शन दिना भगतो ने आय,
दर्शन दिना भगतो ने आय,
धर्मधारी रे माय,
धर्मधारी रे माय,
गाजण माता लियों अवतार।।

आषाढ सुदी नवम् ने माताजी रो,
मेलो भरीजे,
आषाढ सुदी नवम् ने माता रो,
मेलो भरीजे,
भगत करे है माँ रा गुण गान,
भगत करे है माँ रा गुण गान,
धर्मधारी रे माय,
धर्मधारी रे माय,
गाजण माता लियों अवतार।।

ढोल ने नगाड़ा माताजी,
नोपता बजावा,
ओ ढोल ने नगाड़ा माताजी,
नोपता बजावा,
पडे पडे झालर री झनकार,
ओ पडे पडे झालर री झनकार,
धर्मधारी रे माय,
धर्मधारी रे माय,
गाजण माता लियों अवतार।।

पैदल पैदल गना जातरू,
दर्शन करवा आवे,
अरे पैदल पैदल गना जातरू,
दर्शन करवा आवे,
ओ मनसा यहाँ फल पाय,
मनसा यहाँ फल पाय,
धर्मधारी रे माय,
धर्मधारी रे माय,
गाजण माता लियों अवतार।।

भंवर सिंहजी गाजण माँ री,
पूजा करे है,
अरे भंवर सिंहजी माताजी री,
पूजा करे है,
अरे राखोनी छतर वाली छाव,
राखो राखो छतर वाली छाव,
धर्मधारी रे माय,
धर्मधारी रे माय,
गाजण माता लियों अवतार।।

गाजण माता लियो अवतार,
गाजण माता लियों अवतार,
धर्मधारी रे माय,
धर्मधारी रे माय,
ओ आयी आयी भगतो रे द्वार,
मैया आयी भगतो रे द्वार,
धर्मधारी रे माय,
धर्मधारी रे माय,
गाजण माता लियों अवतार।।

राजस्थानी भजन गाजण माता लियो अवतार धर्मधारी रे माय

Leave a Reply