घुंगरू छम छमा छम छन न न न न बाजे रे भजन लिरिक्स

घुंगरू छम छमा छम,
छन न न न न बाजे रे,
हरी मन्दिर रे माए,
बाई मीरा नाचे रे,
मीरा नाचे रे,
या मेड़तनी नाचे रे,
घुँगरू छम छमा छम,
छन न न न न बाजे रे,
हरी मन्दिर रे माए,
बाई मीरा नाचे रे।।

सांप पिटारा राणा भेजिया,
देओ मीरा ने जाय,
खोल पिटारो देखियो तो,
में बेठा गोपाल,
घुँगरू छम छमा छम,
छन न न न न बाजे रे,
हरी मन्दिर रे माए,
बाई मीरा नाचे रे।।

मीरा नाचे मेड़ते ने,
सखियाँ मन्दिर माय,
मीरा बजावे घुंगरा ने,
सखियाँ बजावे ताल,
घुँगरू छम छमा छम,
छन न न न न बाजे रे,
हरी मन्दिर रे माए,
बाई मीरा नाचे रे।।

जहर रा प्याला राणा भेजिया,
देओ मीरा ने जाय,
कर चरणामृत पी गई रे,
थे जानो गोपाल,
घुँगरू छम छमा छम,
छन न न न न बाजे रे,
हरी मन्दिर रे माए,
बाई मीरा नाचे रे।।

घुंगरू छम छमा छम,
छन न न न न बाजे रे,
हरी मन्दिर रे माए,
बाई मीरा नाचे रे,
मीरा नाचे रे,
या मेड़तनी नाचे रे,
घुँगरू छम छमा छम,
छन न न न न बाजे रे,
हरी मन्दिर रे माए,
बाई मीरा नाचे रे।।

राधा-मीराबाई भजन घुंगरू छम छमा छम छन न न न न बाजे रे भजन…

Leave a Reply