घूमे घोड़लियो बाबे रो भजन लिरिक्स

।। दोहा।।
बाबे रो घोड़लियो घूमे , गाँव रूणीचा माँय ।
जो घोड़े रा दरसण कर ले , दुखड़ा सब मिट जाय ।

घूमे घोड़लियो बाबे रो ,
म्हारे धोरां वाले देश ,
घूमे घोड़लियो ।
धोरांवाले देशओ तो ,
बाबा वाले देश ,
घूमे घोड़लियो ।

नीलो घोड़ो नवलखियो ज्यां रे ,
मोत्यां जड़ी लगाम जी
घोड़े बैठो रामधणी म्हारो सेठ सांवरियो ,
घूमे घोड़लियो ।
घूमे घोड़लियो। …..

परचा माथे परचा देखो ,
आखी दुनियाँ पावे रे ।
भक्तां रो जीवन रेवे सुख सूंभरियो ,
घूमे घोड़लियो ॥
घूमे घोड़लियो। …..

इक हेले में रामधणी ,
भक्तों रे सामी आवेरे ।
चढ़ लीले असवार धजाबंद ,
आवे सांवरियो ,
घूमे घोड़लियो ॥
घूमे घोड़लियो। …..

घूमे घोड़लियो बाबे रो, ghume ghodaliyo baba ro, baba ramdev ji bhajan, ramdev ji bhajan marwadi bhajan

Leave a Reply