चालों चालों नागाणा रे धाम नागणेची माता भजन

चालों चालों नागाणा रे धाम,
अरे चालो जी चालो,
चालो रे भाईडा ओ चालो,
चालो नागाणा रे धाम,
अरे चालो जी चालो,
चालो रे भाईडा ओ चालो,
चालो नागाणा रे धाम।।

माँ नागनेची ने आज मनावा,
घिरत चूरमा रो भोग लगावा,
जगदम्बा री ज्योति जगावा,
नवराता रे माय,
भाईडा ओ चालो,
चालो नागाणा रे धाम,
अरे चालो जी चालो,
चालो रे भाईडा ओ चालो,
चालो नागाणा रे धाम।।

अष्टभुजा माँ सिंह री सवारी,
अष्टभुजा माँ सिंह री सवारी,
हाथो मे माँ खडक तू धारी,
भगतो री है माँ रखवाली,
करे करे दुष्टो रो संहार,
भाईडा ओ चालो,
चालो नागाणा रे धाम,
अरे चालो जी चालो,
चालो रे भाईडा ओ चालो,
चालो नागाणा रे धाम।।

नागाणा मे धाम निरालो,
अरे माथे बिन्दीया हाथ में भालो,
अरे माताजी रो रूप निरालो,
बोला जय जय कार,
भाईडा ओ चालो,
चालो नागाणा रे धाम,
अरे चालो जी चालो,
चालो रे भाईडा ओ चालो,
चालो नागाणा रे धाम।।

अरे प्रकाश माली शरनतिहारी,
अरे प्रकाश माली शरनतिहारी,
अरे गावे महिमा माडी थारी,
अरे शरने पडीया है सब नर नारी,
अरे गावे गावे गावे मंगलाचार,
भाईडा ओ चालो,
चालो नागाणा रे धाम,
अरे चालो जी चालो,
चालो रे भाईडा ओ चालो,
चालो नागाणा रे धाम।।

चालों चालों नागाणा रे धाम,
अरे चालो जी चालो,
चालो रे भाईडा ओ चालो,
चालो नागाणा रे धाम,
अरे चालो जी चालो,
चालो रे भाईडा ओ चालो,
चालो नागाणा रे धाम।।

Leave a Reply