जगदम्बा जग जोगनी ए मारी नारलाई मात भवानी

जगदम्बा जग जोगनी ए मारी,
नारलाई मात भवानी,
थारे झालर बाजे रे,
थारे नोपत बाजे रे।।

कठे जायाने कठे उपनीया ए माँ,
कठोडा मे लियो अवतार भवानी,
थारे झालर बाजे रे,
थारे नोपत बाजे रे,
जगदम्बां जग जोगनी ए मारी।।

अरे कोठा जायाने बूटी उपनीया ए माँ,
बिलाड़ा मे करीयो विश्राम भवानी,
थारे झालर बाजे रे,
थारे नोपत बाजे रे,
जगदम्बां जग जोगनी ए मारी।।

अरे कठे धोया ए माँ धोतीया ए देवी,
कठोडा मे करीयो रे बनाव भवानी,
थारे झालर बाजे रे,
थारे नोपत बाजे रे,
जगदम्बां जग जोगनी ए मारी।।

शब्दों मे धोया माजी धोतीया ए माँ,
अरे बागो माई करीयो रे बनाव भवानी,
थारे झालर बाजे रे,
थारे नोपत बाजे रे,
जगदम्बां जग जोगनी ए मारी।।

अरे गेर रे गूमालो पेहरो गागरो ए माँ,
ओडवाने चिकनी रो चीर भवानी,
थारे झालर बाजे रे,
थारे नोपत बाजे रे,
जगदम्बां जग जोगनी ए मारी।।

पग री पायलो माँ बाजनी ए माँ,
झालर री झनकार भवानी,
थारे झालर बाजे रे,
थारे नोपत बाजे रे,
जगदम्बां जग जोगनी ए मारी।।

अरे कान कुण्डलीया माँ सोवना ए माँ,
हिवडा पर नवसर हार भवानी,
थारे झालर बाजे रे,
थारे नोपत बाजे रे,
जगदम्बां जग जोगनी ए मारी।।

अरे नाक में नथलीयो माँ सोवनी ए माँ,
बिन्दीया तपे लिलाड भवानी,
थारे झालर बाजे रे,
थारे नोपत बाजे रे,
जगदम्बां जग जोगनी ए मारी।।

अरे भगाबाबा ने वाली विनती ए माँ,
थारा सेवको ने शरणो मे राख भवानी,
थारे झालर बाजे रे,
थारे नोपत बाजे रे,
जगदम्बां जग जोगनी ए मारी।।

जगदम्बा जग जोगनी ए मारी,
नारलाई मात भवानी,
थारे झालर बाजे रे,
थारे नोपत बाजे रे।।

Leave a Reply