डाकिया लिखदे परवानो म्हारे श्याम ने भजन लिरिक्स

डाकिया लिखदे परवानो,
म्हारे श्याम ने,
ओ म्हाने थारे बिना,
ओल्यु आवे, सेठ सांवरा,
लिखदे परवानो,
म्हारे श्याम ने।।

डाकिया पहल्या तू लिख दे,
जय श्री श्याम जी,
मैं तो चरणा माहि,
शीश झुकांवा, सेठ सांवरा,
लिखदे परवानो,
म्हारे श्याम ने।।

डाकिया लिख दे बाबा थे,
म्हाने देख ल्यो,
थारे भक्ता सू,
कईया रूठ्या, सेठ सांवरा,
लिखदे परवानो,
म्हारे श्याम ने।।

डाकिया म्हारी बाबा,
सू लिख दे विनती,
चिट्ठी पाछी दीजो,
म्हाने भी थो, सेठ सांवरा,
लिखदे परवानो,
म्हारे श्याम ने।।

डाकिया लिख दे रे,
म्हारो बुरो हाल है,
‘हर्ष’ भगता री,
पीड़ मिटाओ, सेठ सांवरा,
लिखदे परवानो,
म्हारे श्याम ने।।

डाकिया लिखदे परवानो,
म्हारे श्याम ने,
ओ म्हाने थारे बिना,
ओल्यु आवे, सेठ सांवरा,
लिखदे परवानो,
म्हारे श्याम ने।।

कृष्ण भजन डाकिया लिखदे परवानो म्हारे श्याम ने भजन लिरिक्स

Leave a Reply