ढोल बाजे रे माता आशापुरी जी रे धाम भजन लिरिक्स

ढोल बाजे रे माता आशापुरी जी रे धाम,
आशापुरी जी रे धाम,
ओ तो गाँव नाडोल रे माय,
आशापुरी जी रे धाम,
ओ तो गाँव नाडोल रे माय,
ढोल बाजें रे माता आशापुरी जी रे धाम।।

इन कलजुग में आशापुरी जी मोटो थारो नाम,
इन कलजुग मे आशापुरी जी मोटो थारो नाम,
अरे नाडोल नगरी माय बिराज्या,
भगता रा सारो काज,
नाडोल नगरी माय बिराज्या,
भगता रा सारे काज,
शरणे आया लाज राखजो,
शरणे आया री लाज राखजो,
बोले जय जयकार,
ढोल बाजें रे माता आशापुरी जी रे धाम।।

चौहानों री कुलदेवी माँ सबरा कष्ट मिटावे,
चौहानों री कुलदेवी माँ सबरा कष्ट मिटावे,
साचे मन सु जो कोई ध्यावे,
मनचाहा यहाँ फल पावे,
साचे मन सु जो कोई ध्यावे,
मनचाहा यहाँ फल पावे,
नाडोल री आशापुरी माता,
नाडोल री आशापुरी माता,
भर देवे भण्डार,
ढोल बाजें रे माता आशापुरी जी रे धाम।।

नाडोल री आशापुरी पूजा पूजा बारम्बार,
नाडोल री आशापुरी पूजा पूजा बारम्बार,
दिन दुनो चौगुनो,
चालेला कारोबार,
दिन दुनो चौगुनो,
चालेला कारोबार,
घिरत चूरमा रो भोग लगावा,
घिरत चूरमा रो भोग लगावा,
गेरी करूँ मनवार,
ढोल बाजें रे माता आशापुरी जी रे धाम।।

दास प्रकाश सुनावे माता चरनो मे चित लाव,
दास प्रकाश सुनावे माता चरनो मे चित लाव,
चरनो माई राखो माता,
चरनो मे सुख पाव,
चरनो माई राखो माता,
चरनो मे सुख पाव,
भजन सुनावे थाने मनावे,
भजन सु थाने मनावे,
नाडोल गढ रे माय,
ढोल बाजें रे माता आशापुरी जी रे धाम।।

ढोल बाजे रे माता आशापुरी जी रे धाम,
आशापुरी जी रे धाम,
ओ तो गाँव नाडोल रे माय,
आशापुरी जी रे धाम,
ओ तो गाँव नाडोल रे माय,
ढोल बाजें रे माता आशापुरी जी रे धाम।।

Leave a Reply