ढोल बाजे रे मृदंग बाजे ओम बन्ना रा मन्दिर माई ढोल बाजे

ढो बाजे रे मृदंग बाजे,
म्हारा ओम बन्ना रा,
म्हारा ओम बन्ना रा,
मन्दिर माई ढोल बाजे,
म्हारा ओम बन्ना रा,
मन्दिर माई ढोल बाजे

झालर बाजे रे झनकारो बाजे,
झालर बाजे रे झनकारो बाजे,
म्हारा ओम बन्ना रा,
म्हारा ओम बन्ना रा,
मन्दिर में ए भगत नाचे,
म्हारा ओम बन्ना रा,
मन्दिर मे ए भगत नाचे।।

चोटिला नगरी में थारो मेलो लागे,
चोटिला नगरी में थारो मेलो लागे,
म्हारा ओम बन्ना रा,
म्हारा ओम बन्ना रा,
मन्दिर माई भगत आवे,
म्हारा ओम बन्ना रा,
मन्दिर माई भगत आवे।।

छोटा आवे ने ए मोटा आवे,
नर आवे ने ए नारी आवे,
म्हारा ओम बन्ना रा,
म्हारा ओम बन्ना रा,
मन्दिर में जयकारा बोले,
म्हारा ओम बन्ना रा,
मन्दिर में जयकारा बोले।।

राठौडी भोमिया रे चरने आवे,
राठौडी भोमिया रे चरने आवे,
म्हारा ओम बन्ना तो,
म्हारा ओम बन्ना तो,
भगता रा ए कारज सारे,
म्हारा ओम बन्ना तो,
भगता रा ए कारज सारे।।

सातम् आठम् रो एतो मेलो लावे,
चांदनी सातम् आठम् रो मेलो लागे,
म्हारा ओम बन्ना रा,
म्हारा ओम बन्ना रा,
मन्दिर में घनेरा आवे,
म्हारा ओम बन्ना रा,
मन्दिर में गाडियाँ रोके।।

रवि आवे ने आतो नूतन आवे,
नरसा आवे ने माणकचंदजी जी आवे,
म्हारा ओम बन्ना रा,
म्हारा ओम बन्ना रा,
मन्दिर में सज्जन जी आवे,
श्याम पालीवाल’ ओम बन्ना री,
महिमा गावे,
श्याम पालीवाल ओम बन्ना री,
महिमा गावे,
आतो भूल चूक री,
आतो भूल चूक री,
ओम बन्नासा माफी देवे।।

ढोल बाजे रे मृदंग बाजे,
म्हारा ओम बन्ना रा,
म्हारा ओम बन्ना रा,
मन्दिर माई ढोल बाजे,
म्हारा ओम बन्ना रा,
मन्दिर माई ढोल बाजे।।

Leave a Reply