धन्य घड़ी धन्य भाग्य हमारा करो स्वागत बाबा को भजन लिरिक्स

धन्य घड़ी धन्य भाग्य हमारा,
लीले चढ़ श्री श्याम पधार्या,
करो स्वागत बाबा को,
करो स्वागत बाबा को।।

चन्दन चौकी ल्यायाजी,
गंगाजल मँगवायाजी,
बैठो म्हारा श्याम धणी,
भगता ने बुलवायाजी,
धीरे धीरे चरण पखारो,
श्याम धणी की आरती उतारो,
करो स्वागत बाबा को,
करो स्वागत बाबा को।।

सबको मनड़ो मोह लियो,
रूप सजिलो बाबा को,
भगता ने प्यारो लागे,
घोड़ो लिलो बाबा को,
लूण राई वारो जी वारो,
श्याम धणी की निजर उतारो
करो स्वागत बाबा को,
करो स्वागत बाबा को।।

आज बड़ो ही शुभ दिन है,
श्याम धणी घर आया जी,
भजन करो सच्चे दिल से,
यो संदेशो ल्यायाजी,
‘बनवारी’ को कहनो है,
श्याम शरण में रहणो है,
करो स्वागत बाबा को,
करो स्वागत बाबा को।।

धन्य घड़ी धन्य भाग्य हमारा,
लीले चढ़ श्री श्याम पधार्या,
करो स्वागत बाबा को,
करो स्वागत बाबा को।।

स्वर – संजू शर्मा जी।
कृष्ण भजन धन्य घड़ी धन्य भाग्य हमारा करो स्वागत बाबा को भजन लिरिक्स
धन्य घड़ी धन्य भाग्य हमारा करो स्वागत बाबा को भजन लिरिक्स

This Post Has 4 Comments

Leave a Reply