नदी किनारे बेसनो भूरीया बाबा आप वले वले करू विनती

नदी किनारे बेसनो,
भूरीया बाबा आप,
अरे वले वले करू विनती,
ए जागो भोलानाथ,
अरे वले वले करू विनती,
जागो भोलानाथ हा जे ए हा।।

ए अरे मन्दिर बनीयो सोवनो,
सोवे गंगा मात,
अरे मन्दिर बनीयो सोवनो,
सोवे गंगा मात,
अरे वले वले करू विनती,
जागो भोलानाथ हा जे ए हा।।

ए अरे नदीया मे मेलो लागे,
आवे मीणा समाज,
अरे नदीया मे मेलो लागे,
आवे मीणा समाज,
अरे नर नारी बालक आवता,
चरना निवावे शिश,
नर नारी बालक आवता,
चरना निवावे शिश,
अरे वले वले करू विनती,
जागो भोलानाथ हा जे ए हा।।

ए अरे तीन जिलो रा मेणा आवे,
आवे थारा चरना माय,
बाबा तीन जिलो रा मेणा आवे,
आवे चरना माय,
अरे दूर देशारा आवे यात्री,
अरे पूरो मन री आस,
अरे दूर देशारा आवे यात्री,
पूरो मन री आस,
अरे वले वले करू विनती,
जागो भोलानाथ हा जे ए हा।।

ए अरे भूरीया बाबा री आ महिमा,
सुनो सभी नर नार,
अरे भूरीया बाबा री आ महिमा,
सुनो सभी नर नार,
दास कन्हैयो गावतो ,
बाबो पुरे मन री आस,
अरे दास कन्हैयो गावतो,
बाबो पुरे मन री आस हा जे ए हा।।

नदी किनारे बेसनो,
भूरीया बाबा आप,
अरे वले वले करू विनती,
ए जागो भोलानाथ,
अरे वले वले करू विनती,
जागो भोलानाथ हा जे ए हा।।

Leave a Reply