नाच नाच वडली रा भेरू थाने मनावन आया रे

नाच नाच वडली रा भेरू,

दोहा – मंडोवर री पहाडीया ने,
पाल समंदर री तीर,
सोनाला रा चोक में,
मारो खेले खेतल वीर।

नाच नाच वडली रा भेरू,
थाने मनावन आया रे,
अरे रंग रंगीलो गेडीयो ने,
सोनाला रो खेतलो ओ,
नाच नाच वड़ली रा भेरू,
थाने मनावन आया रे।।

अरे सुमेरपुर री मालनीया,
भेरू रे फुलडा लावे रे,
नाच नाच वड़ली रा भेरू,
थाने मनावन आया रे,
अरे रंग रंगीलो गेडीयो ने,
सोनाला रो खेतलो ओ।।

अरे वनीयोडी गोरो भेरू पूजे,
डुवारनी आ कालो रे,
अरे एक चढावे चूरमो,
दुजी बाकला चाढे रे,
नाच नाच वड़ली रा भेरू,
थाने मनावन आया रे,
अरे रंग रंगीलो गेडीयो ने,
सोनाला रो खेतलो ओ।।

अरे साकल रा सरडाटा बाजे,
देव भेरूजी नाचे रे,
अरे कालो गोरो मतवालो,
बाकडली मुच्या वालो रे,
नाच नाच वड़ली रा भेरू,
थाने मनावन आया रे,
अरे रंग रंगीलो गेडीयो ने,
सोनाला रो खेतलो ओ।।

अरे दिनेश सिंह जी करे विनती,
भेरूजी ने मनावे रे,
अरे भक्त मंडली करे विनती,
भेरूजी ने मनावे रे,
नाच नाच वड़ली रा भेरू,
थाने मनावन आया रे,
अरे रंग रंगीलो गेडीयो ने,
सोनाला रो खेतलो ओ।।

नाच नाच वड़ली रा भेरू,
थाने मनावन आया रे,
अरे रंग रंगीलो गेडीयो ने,
सोनाला रो खेतलो ओ,
नाच नाच वड़ली रा भेरू,
थाने मनावन आया रे।।

Leave a Reply