बन्ना सा थे तो कहिजो कुल रा मोटा देव ओम बन्ना भजन

बन्ना सा थे तो कहिजो,
कुल रा मोटा देव,
शरणे आया री लजीया,
राखजो रे जियो।।

अरे भोमिया जन्मीया जन्मीया,
पातावत कुुल माय,
भोमिया जन्मीया जन्मीया,
पातावत कुुल माय,
माता स्वरूप कंवर रा लाडला रे जियो,
अरे बीरूडा गूंजे गूंजे थारी जय जयकार,
बीरूडा गूंजे चारो खुटा मे जयकार,
मेलो लागे है हरदम देवरे रे जियो।।

अरे बीरूडा दूर दूर सु,
आवे नर ने नार बीरूडा,
दूर दूर सु आवे नर ने नार,
निवन करे रे थारे धाम पे रे जियो,
बन्नासा देवे देवे सबरा दुखडा टाल,
बन्नासा देवे देवे सबरा दुखडा टाल,
भरदेवे भण्डारा अन्न धन माल रा रे जियो।

बन्नासा बांजनीया रो देवे गोद भराय,
बन्नासा बांजनीया रो देवे गोद भराय,
पांगलीया आवे है दौड्या देवरे रे जियो,
अरे बन्नासा कोढिया रो देवे कोढ जडाय,
बन्नासा कोढिया रो देवे कोढ जडाय,
आंधलीया भगता ने देवे आँखीया रे जियो।।

अरे बीरूडा चोटिला मे,
जागी जगमग ज्योत,
बीरूडा चोटिला मे,
जागी जगमग ज्योत,
परचा पडे रे बन्ना रे नाम रा रे जियो,
बीरूडा ओम बन्नासा दुखीया रा दातार,
बीरूडा ओम बन्नासा दुखीया रा दातार,
महिमा मोटी रे बन्ना रे नाम री रे जियो।।

अरे बन्नासा बाजे बाजे ढोला रा ढमकार,
बन्नासा बाजे बाजे ढोला रा ढमकार,
आरतीया री वेला वेगा आवजो रे जियो,
अरे शूरमा थेतो कहिजो घर रा मोटा देव,
शूरमा थेतो कहिजो घर रा मोटा देव,
सिवरे जकारी करजो सहायता रे जियो।।

अरे बन्नासा परचा पुगा जुगडा रे माय,
बन्नासा परचा पुगा जुगडा रे माय,
जगह जगह मे मिन्दर सोवनो रे जियो,
अरे भोमिया बोला बोला थारी जय जयकार,
भोमिया बोले बोले थारी जय जयकार,
सिवरीया भगता रे वेले आवजो रे जियो।।

अरे बन्नासा सिवरे सिवरे नगरी रा लोग,
बन्नासा सिवरे सिवरे नगरी रा लोग,
आता जाता ने यात्री आपने रे जियो,
अरे बन्नासा थेतो कहिजो घर रा मोटा देव,
बन्नासा थेतो कहिजो कुल रा मोटा देव,
शरणे आया री लजीया राखजो रे जियो।।

बन्ना सा थे तो कहिजो,
कुल रा मोटा देव,
शरणे आया री लजीया,
राखजो रे जियो।।

प्रकाश माली भजन बन्ना सा थे तो कहिजो कुल रा मोटा देव ओम बन्ना भजन

Leave a Reply