बाबा गाँव रूनीचे भला बिराज्या आप रामदेवजी भजन लिरिक्स

बाबा गाँव रूनीचे,

दोहा – गाँव रूनीचे बिराजीया,
बाबो दर्शन दीना आय,
भादरवा री बीज ऊजाली,
प्रगट्या आंगनीया रे माय,
रामाधणी आया,
अजमल आंगनीया रे माय।

बाबा गाँव रूनीचे,
भला बिराज्या आप,
धणी जुगडा रे माय,
ओ म्हाने दर्शन देवो,
टाबर आयो आज धाम,
चरना रे माय ए हा।।

ओ बाबा बीज ऊजाली,
आप पधारीया,
इन धोरां धरती रे माय,
ओ बाबा पिता अजमलजी,
लाड लडावे माँ मैणादे,
आंगन माय ए हा।।

ओ बाबा बालपना में,
परचा दीना गाँव गाँव,
दर्शन ने आय,
ओ बाबा लीला थारी,
अजब निराली,
इन धोरां कलयुग रे,
माय ए हा।।

ओ बाबा लीले घोडे,
हुई असवारी आप,
उडो आकाशों माय,
ए जद भगत पुकारे,
आप पधारीया रामापीर,
दर्शन देवो आय ए हा।।

ओ बाबा “लखन चौधरी”,
महिमा सुनावे,
राखो म्हाने चरनो रे माय,
ओ बाबा भजन बनायो,
भूल चूक री करता विनती,
चरनो रे माय ए हा।।

बाबा गाँव रूनीचे,
भला बिराज्या आप,
धणी जुगडा रे माय,
ओ म्हाने दर्शन देवो,
टाबर आयो आज धाम,
चरना रे माय ए हा।।

राजस्थानी भजन बाबा गाँव रूनीचे भला बिराज्या आप रामदेवजी भजन लिरिक्स

Leave a Reply