बाबा रो लीलो घोड़लीयो रामदेवजी भजन लिरिक्स

बाबा रो ीलो घोड़लीयो,

घोडलीयो घोडलीयो बाबे रो,
भगता रे मन भावे,
ओ तो उडीयो उडीयो आवे,
बाबा रो लीलो घोडलीयो,
हे घोडलीयो घोडलीयो बाबे रो,
भगता रे मन भावे,
ओ तो उडीयो उडीयो आवे,
बाबा रो लीलो घोडलीयो

ओ घोडलीयो आकाा मे उडीयो जावे,
दरजी ने परचो देवे,
दरजी तो दौड्यो आवे,
चरना मे शिश निवावे,
बाबा रो लीलो घोडलीयो,
हे घोडलीयो आकाशा मे उडीयो जावे,
दरजी ने परचो देवे,
दरजी तो दौड्यो आवे,
चरना मे शिश निवावे,
बाबा रो लीलो घोडलीयो।।

ओ घोडलीयो धोरां मे दौड्यो आवे,
गढ पुंगल माई जावे,
रतना रा बंद छुडावे,
सुगना रा कष्ट मिटावे,
बाबा रो लीलो घोडलीयो,
हे घोडलीयो धोरां मे दौड्यो आवे,
गढ पुंगल माई जावे,
रतना रा बंद छुडावे,
सुगना रा कष्ट मिटावे,
बाबा रो लीलो घोडलीयो।।

ओ घोडलीयो भगता रे हेले आवे,
सेठा रे वेले जावे,
जैसल ने परचो देवे,
अबला री लाज बचावे,
बाबा रो लीलो घोडलीयो,
हे घोडलीयो भगता रे हेले आवे,
सेठा रे वेले जावे,
जैसल ने परचो देवे,
अबला री लाज बचावे,
बाबा रो लीलो घोडलीयो।।

ओ घोडलीयो समंदा पर उडीयो जावे,
समंदा मे नैया तारे,
बोयता रा प्राण बचावे,
सेठा रा कारज सारे,
बाबा रो लीलो घोडलीयो,
हे घोडलीयो समंदा पर उडीयो जावे,
समंदा मे नैया तारे,
बोयता रा प्राण बचावे,
सेठा रा कारज सारे,
बाबा रो लीलो घोडलीयो।।

ओ घोडलीयो हरजी रे मन ने भावे,
गढ जोधाणा मे आवे,
लोहे रा चना चबावे,
राजा ने परचो देवे,
बाबा रो लीलो घोड़लीयो,
हे घोडलीयो हरजी रे मन ने भावे,
गढ जोधाणा मे आवे,
लोहे रा चना चबावे,
राजा ने परचो देवे,
बाबा रो लीलो घोडलीयो।।

घोडलीयो घोडलीयो बाबे रो,
भगता रे मन भावे,
ओ तो उडीयो उडीयो आवे,
बाबा रो लीलो घोडलीयो,
हे घोडलीयो घोडलीयो बाबे रो,
भगता रे मन भावे,
ओ तो उडीयो उडीयो आवे,
बाबा रो लीलो घोडलीयो।।

Leave a Reply