बाबो भोलो अमलीडो भजन लिरिक्स

॥ दोहा ॥
शिव समान दाता नहीं , विपत विडारण हार ।
लजिया मोरी राखियो , शिव बैलन के असवार ॥

अरे अमलीडो , अमलीडो ,
अमलीड़ो , अमलीड़ों भोळो ,
भगतां ने लागे भालो ,
म्हारो नाथ तिलसमां वाळो ,
यो बाबो भोळोअमलीडो ॥

अमलीडो गांजा की चलमां पीवे ,
यो भांग धतूरा खावे ।
यो बाबो भोळोअमलीड़ो ॥
अरे अमलीडो । ……

अमलीडो गळे में नाग लटकावे ,
यो डम – डम डमरू बजावे ।
यो बाबो भोळो अमलीडो ॥
अरे अमलीडो । ……

अमलीडो दुखियाँ का दुखड़ा काटे ,
यो चरम रोग ने काटे ॥
यो बाबो भोळो अमलीडो ॥
अरे अमलीडो । ……

bholenath bhajan lyrics | shiv bhajan dj remix Video

बाबो भोलो अमलीडो babo bholo amlido ,shiv bhajan lyrics, shiv bhajan dj remix, bholenath bhajan lyrics
भजन :- बाबो भोळो अमलीडो
गायक :- संजय वैष्णव

Leave a Reply