भादरवे चांदन री आयी रे बीज खम्मा रामदेवजी भजन

भादरवे चांदन री आयी रे बीज खम्मा रामदेवजी भजन
भादरवे चांदन री आयी रे,
बीज खम्मा,
भादरवे चांदन री आयी बीज,
रामदेव अजमल घर झूले पालने रे जी हा,
अरे झूले झूले विरमदेव जी आप खम्मा,
झूले झूले विरमदेव जी आप,
सोने रे पालनीया मे झूले सावरो रे जी हा।।

अरे किनी किलकारी रामदेवजी आप,
खम्मा किनी किलकारी रामदेवजी आप,
दौडने आया मैणादे देखवा रे जी हा,
अरे कियो अचम्भो मात मैणादे देख,
खम्मा कियो अचम्भो मात मैणादे देख,
दुजोडो बालकीयो कठा सु आवियो रे जी हा।।

अरे गया मैणादे अजमलजी रे पास,
खम्मा गया मैणादे अजमलजी रे पास,
पालना मे झूले दोय दोय बालका रे जी हा,
अरे भोली रानी धीरे धीरे बोल खम्मा,
मैणादे तू धीरे धीरे बोल,
द्वारिका रा नाथ पोढे पालने रे जी हा।।

अरे पानी बन गयो सारो दूध,
खम्मा पानी बन गयो सारो दूध,
कुंकुम रा पगल्या मंडिया आंगने रे जी हा,
बडा विरमदेव बीर वेला आज खम्मा,
बड़ा विरमदेव बीर वेला आज,
छोटोडा मानव अवतारी रामदेव रे जी हा।।

अरे गावो गावो हालरीये रा गीत,
खम्मा गावो गावो हालरीये रा गीत,
घर घर में बंटावो नी बधावना रे जी हा,
आया रानी द्वारिका रा नाथ खम्मा,
आया रानी द्वारिका रा नाथ,
मंगला गावोनी ऊंडू काश्मीर मे जी हा।।

देवो देवो ब्राह्मण ने दान खम्मा,
दीजो दीजो ब्राह्मण ने दान,
नगरी जिमावो लाडू लापसी रे जी हा,
अरे दोय कर जोड्या बोले अर्जुन राव,
खम्मा दोय कर जोड्या बोले अर्जुन राव,
गावे प्रकाश हेलो साम्भलो रे जी हा।।

भादरवे चांदन री आयी रे,
बीज खम्मा,
भादरवे चांदन री आयी बीज,
रामदेव अजमल घर झूले पालने रे जी हा,
अरे झूले झूले विरमदेव जी आप खम्मा,
झूले झूले विरमदेव जी आप,
सोने रे पालनीया मे झूले सावरो रे जी हा।।

Leave a Reply