मीरा नाचे रे, मेडतनी नाचे रे भजन लिरिक्स | Meera Nache Re, Medatani Nache Re Bhajan Lyrics

मीरा नाचे रे, मेडतनी नाचे रे भजन लिरिक्स | Meera Nache Re, Medatani Nache Re Bhajan Lyrics

मीरा नाचे रे, मेडतनी नाचे रे
के घुँगरू छम छमा छम छान न न न न बाजे रे, बाजे रे
हरी मंदिर के माय मै आ मीरा नाचे रे ०

मीरा गढ़ सू उतरी रे रानो जी पकड़ो हाथ
हाथ थे म्हारो छोड़ दो राणा, मुख सू कर ल्यो बात के घुँगरू

मीरा नाचे मेडता मै सखिया मिंदर माय
मीरा बाजावे घुँगरा रे , सखिया बाजावे थाल के घुँगरू

जहर को प्यालो राणा भेजियो, दिज्यो मीरा रे हाथ
कर चरनामृत पी गयी रे, सहाय करी रघुनाथ के घुँगरू

सर्प पिटा रो राणा भेजियो, दिज्यो मीरा रे हाथ
हार गला मै पेरियो रे, हुइग्यो नवसर हार के घुँगरू

मीरा बाई री विनती थे सुन ज्यो सरजन हार

 Meera Bai Ke Bhajan | Hindi Bhajan Lyrics Youtube Video

http://www.youtube.com/watch?v=kVf0Kjs45xE

Meera Bhajan | Meera Bai Bhajan Lyrics | Meera Bai Ke Bhajan | Hindi Bhajan Lyrics | Meera Ke Bhajan Lyricsghungroo cham chamaa cham meera nachi re

This Post Has 3 Comments

Leave a Reply