म्हारे पालनीयो हुलराय म्हारी माँ माजीसा भजन

म्हारे पालनीयो हुलराय म्हारी माँ,

दोहा – जसोल गढ़ रे मायने,
ओर माजीसा रो धाम,
जो कोई मन सु सुमरसी,
माँ बेडा करसी पार।

म्हारे पालनीयो हुलराय म्हारी माँ,
म्हारे पालनीयो हुलरा,
पालनीया रे खातिर मै तो,
पालनीया रे खातिर मै तो,
पैदल थारे आवु माँ,
म्हारे पालनीयों हुलराय म्हारी माँ,
म्हारे पालनीयो हुलरा।।

अरे दुखीया रा दुख दूर करो माँ,
थारे चरने आयो,
बांजनीया ने बेटो देवो ओतो,
कलंक मिटावो,
जैसलमेर री माँ भटियाणी ओ,
जैसलमेर री माँ भटियाणी,
नेणो बाल दिराव म्हारी माँ,
म्हारे पालनीयों हुलराय म्हारी माँ,
म्हारे पालनीयो हुलरा।।

अरे मेहन्दी ओर मजीज माता,
बारस रा लगावु,
घेर गुमालो पेरू घागरो,
थारे द्वारे आवु,
अरे तेरस रे दिन रात जगावु ओ,
तेरस रे दिन रात जगावु,
थारे चरने आवु माँ,
म्हारे पालनीयों हुलराय म्हारी माँ,
म्हारे पालनीयो हुलरा।।

पीलो तो ओरनो माता,
थारे नाम रो ओडु,
अरे टिकी ओर सुरमो माता,
थारे नाम रो सारू,
अरे जसोल री धणीयाणी माता ओ,
जसोल री धणीयाणी माता,
दर्शन म्हाने आज दिखा,
म्हारे पालनीयों हुलराय म्हारी माँ,
म्हारे पालनीयो हुलरा।।

अरे ढोल नगाडा नोपत बाजे,
नर नारी सब नाचे,
अरे झालर री झनकार बाजे,
भटियल माँ रे आगे,
जैसाणा री राय भवानी ओ,
जैसाणा री राय भवानी,
हेलो सुनती वेगी आव,
म्हारे पालनीयों हुलराय म्हारी माँ,
म्हारे पालनीयो हुलरा।।

‘घेवर माली’ करे विनती,
द्वारे थारे आयो,
बालोतरा रो होय निवासी,
भजन थारो बनायो,
अरे भोपारामजी ने चरना मे राखो,
ओ भोपारामजी ने चरना मे राखो,
चरना शिश निवाय,
म्हारे पालनीयों हुलराय म्हारी माँ,
म्हारे पालनीयो हुलरा।।

म्हारे पालनीयो हुलराय म्हारी मां,
म्हारे पालनीयो हुलरा,
पालनीया रे खातिर मै तो,
पालनीया रे खातिर मै तो,
पैदल थारे आवु माँ,
म्हारे पालनीयों हुलराय म्हारी माँ,
म्हारे पालनीयो हुलरा।।

Leave a Reply