रमता पधारो बाबा लीले घोडे वाला भजन लिरिक्स

रमता पधारो बाबा,
लीले घोडे वाला,
भगता रा थे हो रखवाला जी,
रामा,
भगता रा थे हो रखवाला जी,
माता मैणादे रा लाला,
रमता पधारों बाबा,
लीले घोडे वाला।।

पिछम धरा में धाम आपरो,
मन्दिर बनीयो भारी जी,
पिछम धरा मे धाम आपरो,
मन्दिर बनीयो भारी जी,
नाथ द्वारका वाला थे हो,
अजमल घर अवतारी जी,
नाथ द्वारका वाला थे हो,
अजमल घर अवतारी जी,
कुंकुम रा पगल्या मांड आया जी,
ओ रामा,
कुंकुम रा पगल्या मांड आया जी,
माता मैणादे रा लाला,
रमता पधारों बाबा,
लीले घोडे वाला।।

मास भादवे मेलो लागे,
गाँव रूनीचा माय जी,
मास भादवे मेलो लागे,
गाँव रूनीचा माय जी,
भगत आपरी करे आरती,
जगमग ज्योत जगावे जी,
भगत आपरी करे आरती,
जगमग ज्योत जगावे जी,
फूला री पेरावे थाने मालाजी,
ओ रामा,
फुला री पेरावे थाने माला जी,
माता मैणादे रा लाला,
रमता पधारों बाबा,
लीले घोडे वाला।।

मन री बात रामदेवजी,
थाने आज सुनावा जी,
मन री बात रामदेवजी,
थाने आज सुनावा जी,
और नही कोई आस जगत में,
थारा ही गुण गावा जी,
और नहीं कोई आस जगत में,
थारा ही गुण गावा जी,
तोडो मोहबंधन वाला ताला जी,
ओ रामा,
तोडो मोहबंधन वाला ताला जी,
माता मैणादे रा लाला,
रमता पधारों बाबा,
लीले घोडे वाला।।

केसरियो बागो हद सोवे,
लीले रा असवार जी,
केसरियो बागो हद सोवे,
लीले रा असवार जी,
चार दिशा में रामदेवजी,
होवे जय जय कार जी,
चार दिशा में रामदेवजी,
होवे जय जय कार जी,
रिद्धि सिद्धी थे देवन वाला जी,
ओ रामा,
रिद्धि सिद्धी थे देवन वाला जी,
माता मैणादे रा लाला,
रमता पधारों बाबा,
लीले घोडे वाला।।

रमता पधारो बाबा,
लीले घोडे वाला,
भगता रा थे हो रखवाला जी,
ओ रामा,
भगता रा थे हो रखवाला जी,
माता मैणादे रा लाला,
रमता पधारों बाबा,
लीले घोडे वाला।।

राजस्थानी भजन रमता पधारो बाबा लीले घोडे वाला भजन लिरिक्स

Leave a Reply