राम सरीका पति हमारे लखन सरीका देवर भजन लिरिक्स

राम सरीका पति हमारे लखन सरीका देवर,
अयोध्या राज करता म्हारा राम भरतारी,
आयोध्या राज करता म्हारा राम भरतारी।।

राम भरतारी थाने केवे सीता नारी ओ,
राम भरतारी थाने केवे सीता नारी,
नजरो रे वेला रहिजो मारा राम भरतारी,
नजरो रे वेला रहिजो मारा राम भरतारी।।

मै तो रंदावु लापसी ने घेवर लाडू तैयारी ओ,
मै तो रंदावु लापसी ने घेवर लाडू तैयारी,
थारे पापड़ पुडीया तलावु मारा राम भरतारी,
थारे पापड़ पुडीया तलावु मारा राम भरतारी,
राम भरतारी थाने केवे सीता नारी ओ,
नजरो रे वेला रहिजो मारा राम भरतारी।।

मै तो ढलावु ढोलीया ने सीरत पतरना तैयारी ओ,
मै तो ढलावु ढोलीया ने सीतर पतरना तैयारी,
थारे पंखी वाव ढोलावु मारा राम भरतारी,
थारे पंखी वाव ढोलावु मारा राम भरतारी,
राम भरतारी थाने केवे सीता नारी ओ,
नजरो रे वेला रहिजो मारा राम भरतारी।।

सीता बगीचा मे रेवती वहा सत्त री ज्योत जलाती,
सीता बगीचा मे रेवती वहा सत्त री ज्योत जलाती,
रावणीया रो हेरो लागो मारा राम भरतारी,
रावणीया रो हेरो लागो मारा राम भरतारी,
राम भरतारी थाने केवे सीता नारी ओ,
नजरो रे वेला रहिजो मारा राम भरतारी।।

प्रकाश माली गावे चरनो मे शिश निवावे ओ,
प्रकाश माली गावे चरनो मे शिश निवावे,
माने दर्शन देता जाईजो मारा राम भरतारी,
माने दर्शन देता जाईजो मारा राम भरतारी,
राम भरतारी थाने केवे सीता नारी ओ,
नजरो रे वेला रहिजो मारा राम भरतारी।।

राम सरीका पति हमारे लखन सरीका देवर,
अयोध्या राज करता म्हारा राम भरतारी,
आयोध्या राज करता म्हारा राम भरतारी।।

Leave a Reply