राम सरोवर पाल धाम बनीयो हद भारी

राम सरोवर पा,
धाम बनीयो हद भारी,
अरे रामदेवजी नाम,
देव मोटा अवतारी,
अरे सिवरे सब संसार,
अरे इन कलजुग रे मायने,
इन कलजुग रे मायने जी,
कोई साचो है दरबार,
देव मोटा अवतारी,
राम सरोंवर पाल,
धाम बनीयो हद भारी

अरे पिछम धरा रे माय,
रूनीचो गाँव कहावे,
अरे जगमग जागे जोत,
लोग दर्न ने आवे,
अरे आवे नर ओर नार,
अरे मेलो लागे देवरे जी,
मेलो लागे देवरे जी,
कोई उमड़े भीड़ अपार,
देव मोटा अवतारी,
राम सरोंवर पाल,
धाम बनीयो हद भारी।।

धर मन मे विशवास,
भगत शरणो मे आवे,
अरे अजमलजी रा लाल,
आपने शीश निवावे,
अरे मैणादे रा लाल,
आपने शिश निवावे,
बाबा गूंजे जय जय कार,
अरे ध्वजा फरूके देवरे जी,
ध्वजा फरूके देवरे जी,
कोई ऊंची उडे आकाश,
देव मोटा अवतारी,
राम सरोंवर पाल,
धाम बनीयो हद भारी।।

अरे दिन दुखी रा कष्ट,
बापजी आप मिटावे,
अरे अनधन रा भंडार,
भक्त रे घणा भरावे,
अरे बांजनीया सुख पाव,
अरे आंधा पावे आंखीया जी,
कोई आंधा पावे आंखीया जी,
कोई पान्गलीया चलाय,
देव मोटा अवतारी,
राम सरोंवर पाल,
धाम बनीयो हद भारी।।

दूर दूर सु लोग,
आपरे मंदिर आवे,
खाली हाथा आय,
झोलीया भर लेजावे,
अरे थारी जुग सु बात,
अरे परचा देवे बापजी,
कोई परचा देवे बापजी,
कोई देवे हातो हाथ,
देव मोटा अवतारी,
राम सरोंवर पाल,
धाम बनीयो हद भारी।।

अरे गाँव रूनीचा माय,
बापजी दर्शन दिजो,
अरे लीले रा असवार,
काम भगतो रा किजो,
अरे दास अशोक सुनाय,
बीच भवर मे नाव,
बाबा बीच भवर मे नाव,
बाबा किजो पार लगाय,
देव मोटा अवतारी,
राम सरोंवर पाल,
धाम बनीयो हद भारी।।

राम सरोवर पाल,
धाम बनीयो हद भारी,
अरे रामदेवजी नाम,
देव मोटा अवतारी,
अरे सिवरे सब संसार,
अरे इन कलजुग रे मायने,
इन कलजुग रे मायने जी,
कोई साचो है दरबार,
देव मोटा अवतारी,
राम सरोंवर पाल,
धाम बनीयो हद भारी।।

https://www.youtube.com/watch?v=eTjSYbTRN2c

राजस्थानी भजन राम सरोवर पाल धाम बनीयो हद भारी

Leave a Reply