रूपालो मिन्दर थारो सोवनो रे रामदेवजी भजन

रूपाो मिन्दर थारो सोवनो रे,
धोकवा ने आवे नर नार रे,
रूनीचा वाला,
म्हारा निकलंक राजा,
रूनीचा वाला रने थारी आयो रे

राम सरोवर सोवनो रे,
पाल माथे ऊबा बाबा रामदेव,
रूनीचा वाला,
म्हारा निकलंक राजा,
रूनीचा वाला शरने थारी आयो रे।।

लीलो लीलो घोडो थारो सोवनो रे,
अरे मोतीया सु जडी रे लगाम रे,
रूनीचा वाला,
म्हारा निकलंक राजा,
रूनीचा वाला शरने थारी आयो रे।।

ध्वजा फरूके थारे देवरे रे,
आतो लहर लहर लहरावे रे,
रूनीचा वाला,
म्हारा निकलंक राजा,
रूनीचा वाला शरने थारी आयो रे।।

दूरा देशारा आवे जातरी रे,
अरे पूरे बाबो मन री आस रे,
रूनीचा वाला,
म्हारा निकलंक राजा,
रूनीचा वाला शरने थारी आयो रे।।

मेवा मिठाई चढे चूरमा रे,
अरे चढे चढे लीलडीया नारेल रे,
रूनीचा वाला,
म्हारा निकलंक राजा,
रूनीचा वाला शरने थारी आयो रे।।

माली प्रेम री विनती रे,
अरे जुग जुग चरनो रे माय,
रूनीचा वाला,
म्हारा निकलंक राजा,
रूनीचा वाला शरने थारी आयो रे।।

रूपालो मिन्दर थारो सोवनो रे,
धोकवा ने आवे नर नार रे,
रूनीचा वाला,
म्हारा निकलंक राजा,
रूनीचा वाला शरने थारी आयो रे।

प्रकाश माली भजन रूपालो मिन्दर थारो सोवनो रे रामदेवजी भजन

Leave a Reply