रूम झूम करता पधारो मारा भैरो जी जैन भजन लिरिक्स Bheru Ji Bhajan Lyrics

रूम झूम करता पधारो मारा भैरो जी जैन भजन लिरिक्स | Rum Jhum Karta Padharo Mhara Bheru Ji Bhajan Lyrics

रूम झूम करता पधारो मारा भैरो जी
थोरा बालुडा जोवे है थोरी बाट,
पधारो मारा भैरो जी

मेवानगर दादा आप बिराजो,
थोरी महिमा अपरम्पार,
पधारो मारा भैरो जी…

हाथ में त्रिशूल थोरे खप्पर शोभे
थोड़ा डम डम डमरू आवाज,
पधारो मारा भैरो जी…

मेवा मिठाई थोरे तेल चढ़े है,
थे तो भक्तो री पूरो सब आस,
पधारो मारा भैरो जी…

मारवाड़ ध्यावे थाने गोडवाड़ ध्यावे
थाने ध्यावे है आखो मेवाड़,
पधारो मारा भैरो जी…

नाकोड़ा दरबार थोरे चरने आयो हो
माथा ऊपर राखजो हाथ,
पधारो मारा भैरो जी…

रूम झूम करता पधारो मारा भैरो जी
थोरा बालुडा जोवे है थोरी बाट,
पधारो मारा भैरो जी

Video

This Post Has 2 Comments

Leave a Reply