लख लख दिवला री बायोसा री आरती लिरिक्स

लख लख दिवला री,
बायोसा री आरती,
लख लख दिवला नी,
बायोसा री आरती,
आरती हो आरती,
बायोसा री आरती,
जगमग जोता वाली,
बायोसा री आरती,
लख लख दिवला नी,
बायोसा री आरती।।

जीवाना मे बैठ बायोसा,
झिलमिल जोता जागती,
जीवाना मे बैठ बायोसा,
झिलमिल जोता जागती,
आरती हो आरती,
बायोसा री आरती,
जगमग जोता वाली,
बायोसा री आरती,
लख लख दिवला नी,
बायोसा री आरती।।

नोपत शंख नगाड़ा बाजे,
झालर रो झनकार जी,
नोपत शंख नगाड़ा बाजे,
झालर रो झनकार जी,
आरती हो आरती,
बायोसा री आरती,
जगमग जोता वाली,
बायोसा री आरती,
लख लख दिवला नी,
बायोसा री आरती।।

घिरत मिठाया चढे चूरमा,
श्रद्धा रे आधार जी,
घिरत मिठाया चढे चूरमा,
श्रद्धा रे आधार जी,
आरती हो आरती,
बायोसा री आरती,
जगमग जोता वाली,
बायोसा री आरती,
लख लख दिवला नी,
बायोसा री आरती।।

हाथ जोडने हाजीर ऊबा,
भगत थारे दरबार जी,
हाथ जोडने हाजीर ऊबा,
भगत थारे दरबार जी,
आरती हो आरती,
बायोसा री आरती,
जगमग जोता वाली,
बायोसा री आरती,
लख लख दिवला नी,
बायोसा री आरती।।

लिखे जोरावर सुन मारी मैया,
सोपीयो जीवन सार जी,
अंकुश गहलोत चरने गावे,
सोपीयो जीवन पार जी,
आरती हो आरती,
बायोसा री आरती,
जगमग जोता वाली,
बायोसा री आरती,
लख लख दिवला नी,
बायोसा री आरती।।

लख लख दिवला री,
बायोसा री आरती,
लख लख दिवला नी,
बायोसा री आरती,
आरती हो आरती,
बायोसा री आरती,
जगमग जोता वाली,
बायोसा री आरती,
लख लख दिवला नी,
बायोसा री आरती।।

राजस्थानी भजन लख लख दिवला री बायोसा री आरती लिरिक्स

Leave a Reply