लीलो घोडो नवलखो रे देव नारायण कथा तीसरा भाग

लीलो घोडो नवलखो रे,
चले पवन की चाल,
रूणझुण बाजे नेवराकन,
बाजे घुंगर माल,
श्रीमान साडू जी का लाल,
दर्शन सु दुखडा मिटे,
रहू रात दिवस रखवाल,
म्हारा देव धणी गोपाल,
पुंजी थारे नाम री मै,
पाकर हुआ निहाल।।

श्याम सुन्दर मुख मोवनो,
छवी अलोकित तोय,
श्याम सुन्दर मुख मोवनो,
छवी अलोकित तोय,
नैन नी थाके निरखता,
जीवन धापे कोई,
श्रीमान साडू जी का लाल,
दर्शन सु दुखडा मिटे,
रहू रात दिवस रखवाल,
म्हारा देव धणी गोपाल,
पुंजी थारे नाम री मै,
पाकर हुआ निहाल।।

मीरयानी जेतु ब्रजा को,
देव दियो सुहाग,
मीरयानी जेतु ब्रजा को,
देव दियो सुहाग,
बहन कहायी देवजी की,
जाग्या जेतु का भाग,
श्रीमान साडू जी का लाल,
दर्शन सु दुखडा मिटे,
रहू रात दिवस रखवाल,
म्हारा देव धणी गोपाल,
पुंजी थारे नाम री मै,
पाकर हुआ निहाल।।

पीपलदे दर्शन करीया तो,
कोड रोग कट जाय,
पीपलदे दर्शन करीया तो,
कोड रो मिट जाय,
सिर का जडगा सिंगडा कोई,
कंचन काया पाय,
श्रीमान साडू जी का लाल,
दर्शन सु दुखडा मिटे,
रहू रात दिवस रखवाल,
म्हारा देव धणी गोपाल,
पुंजी थारे नाम री मै,
पाकर हुआ निहाल।।

धर्म धुणी ने धारने,
भूमि हरि ने भाय,
धर्म धुणी ने धारने,
भूमि हरि ने भाय,
संत सेवक ने तारने कोई,
आप लियो अवतार,
श्रीमान साडू जी का लाल,
दर्शन सु दुखडा मिटे,
रहू रात दिवस रखवाल,
म्हारा देव धणी गोपाल,
पुंजी थारे नाम री मै,
पाकर हुआ निहाल।।

लीलो घोडो नवलखो रे,
चले पवन की चाल,
रूणझुण बाजे नेवराकन,
बाजे घुंगर माल,
श्रीमान साडू जी का लाल,
दर्शन सु दुखडा मिटे,
रहू रात दिवस रखवाल,
म्हारा देव धणी गोपाल,
पुंजी थारे नाम री मै,
पाकर हुआ निहाल।।

राजस्थानी भजन लीलो घोडो नवलखो रे देव नारायण कथा तीसरा भाग

Leave a Reply