ले ले लावो मानखो फेर ना मीले रे मारवाड़ी देसी भजन लिरिक्स

ले ले लावो मानखो,
फेर ना मीले रे,
फेर ना मिले रे भाया,
जोयो ना मिले रे ऐ है।।

अरे-आम ने छोड़े ने नुगरो,
बावलिये चढ़े रे,
जाड़ा नी जाणे बिछु रा,
साँप से लड़े रे ऐ है।।

अरे-केसर ने कस्तूरी नुगरो,
तेल में तले रे,
मूर्ख ने भाई माला दिनी,
जोवतो फिरे रे ऐ है।।

अरे-मोतियो रा आखा नुगरो,
घटी में दले रे,
भजना री वेला जाय वो,
भूतो सु लड़े रे ऐ है।।

अरे-सोनो केविजे सोलमो,
पीतल भेल करे रे,
बाबो डूंगर पुरीजी बोलिया,
भजना सु तीरे रे ऐ है।।

ले ले लावो मानखो,
फेर ना मीले रे,
फेर ना मिले रे भाया,
जोयो ना मिले रे ऐ है।।

Leave a Reply