वा वा रे बजरंगी बाला भजन लिरिक्स

।। दोहा ।।
भक्तियोग वैराग अरु, ज्ञान ध्यान नहिं काम ।
तुलसी के मन रमि गये, राम राम जै राम ॥

~ वा वा रे बजरंगी बाला ~

वा वा रे बजरंगी बाला ,
बडो बलकारी रे। 2

बाली बस में मनड़ो मछलियो ,
कूद कर अम्बर में उतरियो। २
औजी कासब को तू भांड निकळियो
ऐसो बलकारी रे ,वा वा रे बजरंगी। …..

पाणी में पाताळ तिरायो ,
भाई लक्मण को प्राण बचाओ। २
औजी झगड़ा सु जीत लायो ,
रघुवर धारी रे, वा वा रे बजरंगी। …..

करजो रे हनुमान हटिला ,
रावण का बंद करदीना ठिला। २
ओजी तोड़े बिना लश्कर किला ,
मारी औ बिलकारी रे। वा वा रे बजरंगी। …..

बाज्यो रे भारत में भंगड़ ,
लायो रे लस्कर ने लंगर। २
औ तो है जबर ने जंगल,
रण को खिलाडी रे। वा वा रे बजरंगी। …..

बात है राघव ही थारी ,
सदा शिव शक्ति लारे। २
करले जो मन में धारे ,
ऐसो बलधारी रे। वा वा रे बजरंगी। …..

केवे भैरव तू रुद्र कैवायो ,
भगता को भीड़ चढ़ आयो। २
ओजी माँ जामण को दूध लजायो ,
बाल ब्रह्म चारी रे। वा वा रे बजरंगी। …..

Wa Re bajaragi bala bhajan, hanuman ji bhajan वा वा रे बजरंगी बाला भजन लिरिक्स

Leave a Reply