सगळी दुनिया छोड़ बापजी आया थारे द्वार रामदेवजी भजन

राजस्थानी भजन सगळी दुनिया छोड़ बापजी आया थारे द्वार रामदेवजी भजन
गायिका – महक मीर

सगळी दुनिया छोड़ बापजी,

दोहा – रुणेचा रा रामदेव,
थांसु भगत करे पुकार,
कलयुग छायो करूर बापजी,
करिजयो बेड़ो पार।।

सगळी दुनिया छोड़ बापजी,
आया थारे द्वार,
करदयो करदयो बापजी,
भगतां रो बेड़ो पार।।

सगळी दुनिया सयुं है न्यारो,
बाबे रो दरबार,
ऊंच नीच रो भेद मिटावै,
साचो है दातार,
करदयो करदयो बापजी,
भगतां रो बेड़ो पार।।

दीन दुखी रा कष्ट मिटावै,
अजमल घर अवतार,
माँ मैना रा लाल बापजी,
नेतल रा भरतार,
करदयो करदयो बापजी,
भगतां रो बेड़ो पार।।

कलयुग माही परचा भारी,
साँची है सकलाई,
द्वारका रा नाथ विराजे,
धाम रुणेचा माही,
करदयो करदयो बापजी,
भगतां रो बेड़ो पार।।

पाप मिटायो इन धरती रो,
कीन्हो थे उपकार,
‘तुलसी’ री या अर्ज बाप जी,
करज्यो थे स्वीकार,
करदयो करदयो बापजी,
भगतां रो बेड़ो पार।।

सगळी दुनिया छोड़ बापजी,
आया थारे द्वार,
करदयो करदयो बापजी,
भगतां रो बेड़ो पार।।

This Post Has 2 Comments

Leave a Reply