सालासर वाला रे ओ अंजनी रा लाला रे भजन

साासर वाला रे ओ अंजनी रा लाला रे,
ज़पु थारी माली रे सालासर वाला रे,
पैदल आवे रे ओ दर्न पावे रे जे

बिगड़ा तू तो काज बनावे,
सालासर वाला रे,
दूर दूर से आवे थारे जात्रो।

भोग लगावे रे जडूला चढ़ावे रे,
भोग लगावे रे दर्शन पावे रे,
सालासर वाला रे ओ अंजनी लाला रे,
ज़पु थारी माली रे सालासर वाला रे।

सूरज स्वामी देवरो थारी,
ध्वजा फरूखे आसमान रे,
झाझ ने नगाड़ा बाजे द्वार रे।

चूरमो लावे रे ओ भोग लगावे रे,
चूरमो लावे रे ओ सिंदूर चढ़ावे रे,
सालासर वाला रे ओ अंजनी रा लाला रे,
ज़पु थारी माली रे सालासर वाला रे।

सालासर वाला रे ओ अंजनी रा लाला रे,
ज़पु थारी माली रे सालासर वाला रे,
पैदल आवे रे ओ दर्शन पावे रे जे।

राजस्थानी भजन सालासर वाला रे ओ अंजनी रा लाला रे भजन

Leave a Reply