सावरा मारे घरा भी आजे रे राधा रुकमण लेन सावरा

सावरा मारे घरा भी आजे रे,
राधा रुकमण लेन सावरा,
बेगो आजे रे,
मारे घर आजो रे कान्हा,
मारे घर आजो रे कान्हा।।

द्ररोपति को चीर बढायो,
नेनी बाई रो भात भरायो,
कानजी भुल बिसर मत जाजे रे,
राधा रुकमण लेन सावरा,
बेगो आजे रे,
मारे घर आजो रे कान्हा,
मारे घर आजो रे कान्हा।।

दुर्योधन का मेवा त्यागा,
कर्मा रे घर खीचड़ खाया,
कानजी भुल बिसर मत जाज्ये रे,
राधा रुकमण लेन सावरा,
बेगो आजे रे,
मारे घर आजो रे कान्हा,
मारे घर आजो रे कान्हा।।

धना भगत रे खेत निपजायो,
नामदेव रो छपरो छायो,
सावरा मारी प्रीत निभाजे रे,
राधा रुकमण लेन सावरा,
बेगो आजे रे,
मारे घर आजो रे कान्हा,
मारे घर आजो रे कान्हा।।

मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
आवो मेरे नटवर नागर,
सावरा भगता रे घर आजो रे,
राधा रुकमण लेन सावरा,
बेगो आजे रे,
मारे घर आजो रे कान्हा,
मारे घर आजो रे कान्हा।।

सावरा मारे घरा भी आजे रे,
राधा रुकमण लेन सावरा,
बेगो आजे रे,
मारे घर आजो रे कान्हा,
मारे घर आजो रे कान्हा।।

माँ शारदा म्युजिकल्स भीलवाडा
राजस्थानी भजन सावरा मारे घरा भी आजे रे राधा रुकमण लेन सावरा
सावरा मारे घरा भी आजे रे राधा रुकमण लेन सावरा

This Post Has One Comment

Leave a Reply