सुखार जावणा बायण माँ मनावना नित उठ दर्शन पावना जी

सुखार जावणा,
बायण माँ मनावना,
नित उठ दर्शन पावनाजी,
ए सूखार जावणा,
बायण माँ मनावना,
नित उठ दर्शन पावनाजी,
दूर दूर ती भक्त पधारे,
चरना शिश निवावना जी,
अरे सूखार जावणा,
बायण माँ मनावना,
नित उठ दर्शन पावनाजी।।

मालीजी तो द्वारे आवे,
फुलडो रा हार चढावे जी,
अरे मालीजी तो द्वारे आवे,
फुलडो रा हार चढावे जी,
अरे सूखार जावणा,
बायण माँ मनावना,
नित उठ दर्शन पावनाजी।।

राजसमन्द जिला रे माई,
सुखार नगरी प्यारी जी,
अरे राजसमन्द जिला रे माई,
सुखार नगरी प्यारी जी,
अरे बायण माँ रो मन्दिर बनीयो,
दर्शन री बलिहारी जी,
अरे बायण माँ रो मन्दिर बनीयो,
दर्शन री बलिहारी जी,
अरे सूखार जावणा,
बायण माँ मनावना,
नित उठ दर्शन पावनाजी।।

ढोल नगाडा नोपत बाजे,
झालर शंख बजावना जी,
अरे ढोल नगाडा नोपत बाजे,
झालर शंख बजावना जी,
अरे सांझ सवेरे होवे आरती,
नित उठ दर्शन पावनाजी,
अरे सांझ सवेरे होवे आरती,
नित उठ दर्शन पावनाजी,
अरे सूखार जावणा,
बायण माँ मनावना,
नित उठ दर्शन पावनाजी।।

अरे दुखीया सुखीया चरने आवे,
चरना शिश निवावना जी,
अरे दुखीया सुखीया चरने आवे,
चरना शिश निवावना जी,
अरे साचा मनती करे सेवना,
जन्म सफल कर जावना जी,
अरे साचा मनती करे सेवना,
जन्म सफल कर जावना जी,
अरे सूखार जावणा,
बायण माँ मनावना,
नित उठ दर्शन पावनाजी।।

अरे बायण माँ री आ महिमा तो,
सोनी साउण्ड मे गावा जी,
अरे बायण माँ री आ महिमा तो,
सोनी साउण्ड मे गावा जी,
अरे हरीश गहलोत चरने आवे,
चरना शिश झूकावना जी,
अरे सूखार जावणा,
बायण माँ मनावना,
नित उठ दर्शन पावनाजी।।

सुखार जावणा,
बायण माँ मनावना,
नित उठ दर्शन पावनाजी,
ए सूखार जावणा,
बायण माँ मनावना,
नित उठ दर्शन पावनाजी,
दूर दूर ती भक्त पधारे,
चरना शिश निवावना जी,
अरे सूखार जावणा,
बायण माँ मनावना,
नित उठ दर्शन पावनाजी।।

राजस्थानी भजन सुखार जावणा बायण माँ मनावना नित उठ दर्शन पावना जी

Leave a Reply