सैया म्हारी आज सोना रो सूरज उगीयो लिरिक्स

सैया म्हारी आज,
सोना रो सूरज उगीयो,
सैया मारी आज,
सोना रो सूरज उगीयो,
सैया मारी आंगनीया में,
हुवो रे प्रकाश,
हुवो रे प्रकाश,
बायोसा रे आया पावना,
सैया मारी आज,
सोना रो सूरज उगीयो।।

सैया मारी गाय,
दुरावो थोरे गोरकी,
सैया मारी गाय,
दुरावो थोरे गोरकी,
सैया मारी दूध,
बकानु दिवला मोय,
बकानु दिवला मोय,
बायोसा रे आया पावना,
सैया मारी आज,
सोना रो सूरज उगीयो।।

सैया मारी कंकु ने,
केसर रा दिजे छोटना,
सैया मारी कंकु ने,
केसर रा देवु छोटना,
सैया मारी कंचन थाल भराय,
कंचन थाल भराय,
बायोसा रे आया पावना,
सैया मारी आज,
सोना रो सूरज उगीयो।।

सैया मारी पाठ पुरावु,
चन्दन सौरभ रो,
सैया मारी पाठ पुरावु,
चन्दन सौरभ रो,
ओ थाने मोतीडा सु,
लियो रे बधाव,
लियो रे बधाव,
बायोसा रे आया पावना,
सैया मारी आज,
सोना रो सूरज उगीयो।।

ओ सैया मारी भोजन,
बनावु थोरे उजला,
सैया मारी भोजन,
बनावु थोरे उजला,
मैया थोरे लुल लुल भोग लगावु,
लुल लुल भोग लगावु,
बायोसा रे आया पावना,
सैया मारी आज,
सोना रो सूरज उगीयो।।

सैया मारी गावे गावे,
अंकुश थोरा गीतडा,
सैया मारी गावे गावे,
अंकुश थोरा गीतडला,
ओ मैया आवे आवे,
चरनो रे माय,
आवे चरना माय,
बायोसा रे आया पावना,
सैया मारी आज,
सोना रो सूरज उगीयो।।

सैया म्हारी आज,
सोना रो सूरज उगीयो,
सैया मारी आज,
सोना रो सूरज उगीयो,
सैया मारी आंगनीया में,
हुवो रे प्रकाश,
हुवो रे प्रकाश,
बायोसा रे आया पावना,
सैया मारी आज,
सोना रो सूरज उगीयो।।

राजस्थानी भजन सैया म्हारी आज सोना रो सूरज उगीयो लिरिक्स

Leave a Reply