सोनाले वाला झाकले लाज मारी राखले लिरिक्स

सोनाले वाला झाकले,
लाज मारी राखले।।

दोहा – मंडोवर री झाडीया,
पाल समंद री तीर,
सोनाला रा चोवटे,
वो खेले खेतलवीर।
सोनाला भेरूजी री आडी टेडी छाया,
अरे मांग्यो बेटो देदी बेटी,
आ भेरू की माया,
अरे कल्लाली ने कालो दियो,
घरवाली ने गोरो,
पाडोसन ने छोरी देदी,
घरवाली ने छोरो।

सोनाले वाला झाकले,
लाज मारी राखले।।

ओ भेरू रे आजा आजा आजा रे,
काला गोरा है मतवाला,
सोनाले का राजा,
अरे काला गोरा है मतवाला,
सोनाले का राजा,
अरे सोनाला भेरू थारे बाजे नोपत बाजा,
लाज मारी राख ले,
लाज मारी राख ले,
सोनालें वाला झाकले,
लाज मारी राखले।।

ओ भेरू आजा आजा अरे,
कल्लाली ने कोलो दियो,
घरवाली ने गोरो,
अरे पडोसन ने छोरी दिनी,
घरवाली ने छोरो,
विपदा मारी तार ले,
लाज मारी राख ले,
लाज मारी राख ले,
सोनालें वाला झाकले,
लाज मारी राखले।।

सोनाला भेरूजी मे आयो पालो पालो,
अरे गुजीपना थारे आयो पालो पालो,
अरे बालोतरा मे भजन सुनावे,
गाँव बिखरनीय वालो,
अरे बालोतरा मे भजन सुनावे,
गाँव बिखरनीय वालो,
विपदा मारी तार ले,
लाज मारी राख ले।।

सोनाले वाला झाकले,
लाज मारी राखले।।

राजस्थानी भजन सोनाले वाला झाकले लाज मारी राखले लिरिक्स

Leave a Reply