हिरदा में रिजो भवानी परदा मे रिजो

हिरदा में रिजो भवानी,
परदा मे रिजो,
अरे हिरदा मे रिजो भवानी,
परदा मे रिजो,
अरे थारी डावोडी भुजा पे दर्शन,
दोवो मारी जोगमाया,
अरे देवो मारी जोगमाया,
अरे हिरदा मे रिजो डोकरी,
परदा मे रिजो,
हिरदा मे रीजो भवानी,
परदा मे रिजो।।

आजारा बाजारा मावडी,
मालीजी बैठावुला,
अरे आजारा बाजारा,
मावडी मालीजी बैठावुला,
अरे हुकम करो तो फुलडा,
लावु मारी जोगमाया,
लावु मारी जोगमाया,
हिरदा मे रिजो डोकरी,
परदा मे रिजो,
हिरदा मे रीजो भवानी,
परदा मे रिजो।।

आजारा बाजारा मावडी,
कन्दोई बैठावुला,
अरे आजारा बाजारा मावडी,
कन्दोई बैठावुला,
अरे हिकम करो तो मेवा,
चाढु मारी जोगमाया,
मेवा चाढु मारी जोगमाया,
हिरदा मे रिजो डोकरी,
परदा मे रिजो,
हिरदा मे रीजो भवानी,
परदा मे रिजो।।

आजारा बाजारा मावडी,
सोनीजी बैठावुला,
अरे आजारा बाजारा मावडी,
सोनीजी बैठावुला,
अरे हुकम करो तो,
छत्तर चाढु मारी जोगमाया,
छत्तर चाढु मारी जोगमाया,
हिरदा मे रिजो डोकरी,
परदा मे रिजो,
हिरदा मे रीजो भवानी,
परदा मे रिजो।।

अरे आजारा बाजारा मावडी,
गांधीजी बैठावुला,
अरे आजारा बाजारा मावडी,
गांधीजी बैठावुला,
अरे हुकम करो तो,
अंतर चाढु मारी जोगमाया,
अंतर चाढु मारी जोगमाया,
हिरदा मे रिजो डोकरी,
परदा मे रिजो,
हिरदा मे रीजो भवानी,
परदा मे रिजो।।

आजारा बाजारा मावडी,
ढोलीजी बैठावुला,
अरे आजारा बाजारा मावडी,
ढोलीजी बैठावुला,
अरे आरतीया री वेला,
वेगा आवो मारी जोगमाया,
अरे आरतीया री वेला वेगा,
आवो मारी जोगमाया,
हिरदा मे रिजो डोकरी,
परदा मे रिजो,
हिरदा मे रीजो भवानी,
परदा मे रिजो।।

दोई कर जोड माली छंवरलाल गावे,
अरे दोई कर जोड माली छंवरलाल गावे,
थारे शरने आयो ने,
होरा राखो मारी जोगमाया।
अरे शरने आयो ने,
होरा राखो मारी जोगमाया,
हिरदा मे रिजो डोकरी,
परदा मे रिजो,
हिरदा मे रीजो भवानी,
परदा मे रिजो।।

हिरदा में रिजो भवानी,
परदा मे रिजो,
अरे हिरदा मे रिजो भवानी,
परदा मे रिजो,
अरे थारी डावोडी भुजा पे दर्शन,
दोवो मारी जोगमाया,
अरे देवो मारी जोगमाया,
अरे हिरदा मे रिजो डोकरी,
परदा मे रिजो,
हिरदा मे रीजो भवानी,
परदा मे रिजो।।

Leave a Reply