हीरा जडियो पालनो जसोल गढ रे माय भजन लिरिक्स

हीरा जडियो पालनो,
जसोल गढ रे माय,
पालना में हिण्डे देखो,
नेनो राजकुमार,
माता स्वरूपा हुलराय,
धीमा धीमा हिण्डा देवे,
हंस हंस ने बतलाय,
गीगा सोजा म्हारा लाल,
झूला झूलन बाहर जाऊ,
सुनले म्हारी बात।।

रानी स्वरूपा तीज ने,
झूला झूलन जाय,
रानी स्वरूपा तीज ने,
झूला झूलन जाय,
रानी देवली ने कयो,
चालो म्हारे साथ,
रानी देवली ने कयो,
चालो म्हारे साथ,
माता स्वरूपा हुलराय,
धीमा धीमा हिण्डा देवे,
हंस हंस ने बतलाय,
गीगा सोजा म्हारा लाल,
झूला झूलन बाहर जाऊ,
सुनले म्हारी बात।।

रानी देवली वैर सु,
साथे जावे नाय,
रानी देवली वैर सु,
साथे जावे नाय,
महला मे छाने सेवा,
दासी ने बुलवाय,
महला मे छाने सेवा,
दासी ने बुलवाय,
माता स्वरूपा हुलराय,
धीमा धीमा हिण्डा देवे,
हंस हंस ने बतलाय,
गीगा सोजा म्हारा लाल,
झूला झूलन बाहर जाऊ,
सुनले म्हारी बात।।

लालसिंह ने दूध मे,
दीनो जहर पिलाय,
लालसिंह ने दूध मे,
दीनो जहर पिलाय,
रानी स्वरूपा शोक मे,
प्राण त्याग कर जाय,
रानी स्वरूपा शोक मे,
प्राण त्याग कर जाय,
माता स्वरूपा हुलराय,
धीमा धीमा हिण्डा देवे,
हंस हंस ने बतलाय,
गीगा सोजा म्हारा लाल,
झूला झूलन बाहर जाऊ,
सुनले म्हारी बात।।

रानी स्वरूपा लोक में,
भटियाणी कहलाय,
रानी स्वरूपा लोक में,
भटियाणी कहलाय,
जो कोई सिवरे भाव सु,
उनरा कष्ट मिटाय,
जो कोई सिवरे भाव सु,
उनरा कष्ट मिटाय,
माता स्वरूपा हुलराय,
धीमा धीमा हिण्डा देवे,
हंस हंस ने बतलाय,
गीगा सोजा म्हारा लाल,
झूला झूलन बाहर जाऊ,
सुनले म्हारी बात।।

हीरा जडियो पालनो,
जसोल गढ रे माय,
पालना में हिण्डे देखो,
नेनो राजकुमार,
माता स्वरूपा हुलराय,
धीमा धीमा हिण्डा देवे,
हंस हंस ने बतलाय,
गीगा सोजा म्हारा लाल,
झूला झूलन बाहर जाऊ,
सुनले म्हारी बात।।

गायक – कीर्ति जोशी जी।
राजस्थानी भजन हीरा जडियो पालनो जसोल गढ रे माय भजन लिरिक्स
हीरा जडियो पालनो जसोल गढ रे माय भजन लिरिक्स

Leave a Reply